Тткриха нова крепостна стена при римския укрепен лагер Состра до Троян

Геофизици проучват ранното укрепление крепостта

Сред последните важни открития на територията на римския военен лагер Состра (землище на с. Ломец, Община Троян) на пътя Ескус – Филипополис е откриването на най-ранната каменна крепостна стена на укреплението, изградена по всяка вероятност от войниците на Втора матиакска кохорта през втората половина на II век. Стената е широка близо 1,9 м и е била с приблизителна дължина на източната стена 130 м. На юг тя е правила завой с добре видима чупка. През 2011 г. се изказва предположението въз основа само на теренни наблюдения, че на източния й фронт е имало две правоъгълни кули. Стената е разкрита със запазена дълбочина в субструция от 0,40 до 1 м. Изградена е с речни средно големи камъни на калова спойка. Ранният лагер на Состра носи всички белези на крепостното строителство от времето на Траян – Хадриан. Ъглите на разкритата източна крепостна стена от втората половина на II век са дъговидно извити. Предполагаемите правоъгълни кули на тази стена са от вътрешната страна на укреплението, но тяхното съществуване е хипотетично и поради повдигната вече дискусия в научната литература за характера на спомената стена са предприети геофизични проучвания с цел да се установи както наличието на кули така и на други структури западно от стената.

Проучване е закономерно и планово продължение археологическите разкопки и е междинен етап към стартиране на цялостно археологическо проучване в пространството между стената и тази от III век. Целта на изследването е осъществяване на геофизическо проучване чрез георадар, на площ от 1000 м2.

Геофизичните работи са проведени в края на м. август от инж. Кирил Велковски под ръководството на проф. д-р Иван Христов от НИМ. Те обхващат основно източната зона на кастела Состра. Заложени са три сектора. Финансирането е подсигурено от бюджета на Община Троян в рамките на планираните средства за обекта за тази година.

В резултат на проучването е доказано продължението на ранната стена североизточно от северната фланкираща кула на главната източна порта на кастела от III век, както и южно от южната порта на укреплението. Забелязани са структури в сектор „А”, които са предпоставка за по-мащабно проучване чрез разкопки през следващата археологическа кампания. Всички документирани структури са ситуирани на дълбочина от сегашния терен до 1, 5 м.

Според ръководителя на проучванията Иван Христов се очакват изненади при следващите разкопки защото ранната историята на най-голямата римска крепост в Троянско е най-слабо проучена. Досега всички налични данни (епиграфски и нумизматични) сочат че Состра е изградена около 146 г. Съществува вероятност обаче ранната крепостна стена да има по-стара история и да свързана с времето на управление на император Траян, чието име носи сегашния планински град.

 

Свързани статии

Back to top button