На вниманието на абонатите на интернет доставчика „Networx

Все още абонати на "Оптиспринт" нямат интернет

Поради силен токов удар  вчера около 19:00 часа  абонати на интернет доставчика „NetWorx“  в Троян останаха без интернет. Повредата централно е оправена, но доста рутери са изгорели поради токовия удар.

От централата съобщиха, че в първия работен ден абонатите могат да посетят касите на доставчика и занесат рутерите си за смяна.

Оптиспринт

За абонатите на Опти спринт няма този проблем. Но все още има места без интернет. В момента аврийни групи  работят по отстранявето на повредата, съобщи за Троян експрес, инж.Васил Радойчевски

Гръмотевична буря в Троян
На вниманието на абонатите на интернет доставчика „Networx Все още абонати на „Оптиспринт“ нямат интернет

Related Articles

Back to top button