Тенденция

Колко струва човешкия живот в България???

За истината...

Смъртността в България е рекордно висока, здравноосигурените пациенти са принудени да доплащат недопустимо високи суми, а медицинският персонал се топи. Защо е така? Стряскащи факти за българското здравеопазване.

Колко струва човешкия живот в България???
Фишовете за заплатите на здравните работници

Над 50% от лекарите и 40% от останалия медицински персонал са в пенсионна или в предпенсионна възраст. А много млади лекари и медицински сестри заминават на работа в чужбина. Нарушена е и една важна пропорция: в България на един лекар се пада една медицинска сестра, докато в развитите страни това съотношение е средно 1 към 3. „Този факт влияе твърде негативно върху качеството на здравните услуги, особено за оперираните пациенти и за нуждаещите се от дългосрочни медицински грижи“, казва шефът на Националния център по обществено здраве.

Има драстични диспропорции в заплащането. Разликата в заплатите и бонусите между най-високо и най-ниско платените лекари в страната е почти 100 пъти.
Защо е така?
Може би отговорът ще намерите в емоционалното интервю със ст. м.с Валя Димитрова от МБАЛЛ  ЕООД Троян, отделение Хемодиализа.

Къде е истината според вас, г-жо Димитрова?

Г-жо Попсавова,  Истината е, че  едва ли някой след нас ще се грижи за живота и здравето на хората за 50 ст. на час за нощен труд.
Това е истината!
Ето и фактите:
1. Сестра получава 4 лв за дванадесетчасово нощно дежурство.
Казват, че човешкия живот е безценен… В България от много години той изглежда не струва нищо!
Затова пътят е един. Вън от здравната система.
Маската падна,  господа Управляващи.
Най-сетне маската падна и стана пределно ясно как се оценява трудът на медицинските  специалисти от НЗОК и БЛС. В приетата обща методика четем следния бисер: „Разходите за сестрински грижи, храна, ремонти и др. разходи, както и непреки разходи за консумативи…“
 2. За сестринска дейност, във всички държави по света се води така нареченото „Сестринско досие“ (история на грижите) за всеки пациент. Този документ дава представа какво е направено, кой и кога го е направил и колко струва. Такава учетна форма не се използва в Р.България
Защо ???
Защото е необходимо да се документира какво правят те. Защото в такъв случай трябва да им се плаща според извършеното. По лесно е медицинските  специалисти да са при прането… при храната…
3. Учителите, които аз много ценя, могат да наваксат  пропуснатия учебен материал. Но   нашето съсловие,  ако  спре да работи  „пропуснатия болен (материал)“ няма да се върне в живота !
Заради това отношение здравните  специалисти си ОТИВАТ ?????
Интервюто със ст. м. с. Валя Димитрова МБАЛ ЕООД Троян,
Отделение  за хемодиализа,  взе Руслана Попсавова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button