Радостина, Митко и Йонас – на свобода

Преди една година бяха  открит три мечета, открити и спасени край Доспат, яз.Барутин

Те са  били намерени  силно изплашени заради преждевременното отделяне от майка им, която  вероятно е прогонена или отстреляна от бракониери. Министерство на околната среда и водите и „Четири лапи“ в Национален парк „Централен Балкан“  решиха една година след това да пуснат в естествена среда мечетата. Радостина, Митко и Йонас прекараха близо година в спасителния център „Арктурос“ в Гърция, където по специална програма за реадаптация бяха приучени да оцеляват в дивата природа, съобщиха от Парк затанцуващи мечки в Белица.

Според специалистите от гръцка и българска страна животните вече са достигнали възраст и размери, подходящи за връщането в естествената им среда.

През уикенда екип от Парка за танцуващи мечки край Белица и „Арктурос“ направиха преглед на мечетата и ги подготвиха за около 10-часов път от Гърция до България.

Мястото, на което мечетата бяха освободени, беше определено от експертите от двете страни. То отговаря напълно на изискванията за успешна реадаптация на мечетата. Попада в границите на резерват, в който се осъществява контрол от служители на Дирекция НП „Централен Балкан“, растителността в тази местност е преобладаващо широколистна гора, не са засечени трайни следи от други екземпляри от вида кафява мечка и е отдалечено от населени места.

Преди да бъдат транспортирани и освободени, на трите мечета бяха поставени нашийници с GPS устройство за проследяване, които ще дадат възможност да се следи поведението им и тяхната реадаптация.

Подобна спасителна акция, продължила около година, се осъществява за първи път у нас. На европейско ниво са единични случаите на успешно отгледани и върнати в природата кафяви мечки.

Въпреки всички усилия, все още няма пълна гаранция за успех на мисията, тъй като процесът на реадаптацията е труден и специфичен за всеки отделен индивид. Предвид бързите и адекватни действия на всички участници обаче, шансовете мечетата успешно да се върнат към своя естествен начин на живот са доста големи.

Трите мечета бяха намерени в края на април миналата година до шосе в близост до язовир „Доспат“. Тяхната майка не беше открита, като предположенията са, че или е била прогонена от човешкото присъствие в района, или е била преследвана от бракониери. Възрастта на мечетата беше определена на около три месеца. Първия месец, след като бяха спасени Радостина, Митко и Йонас прекараха под карантина и наблюдение в Парка за танцуващи мечки край Белица, а след като укрепнаха достатъчно и състоянието им позволяваше, те бяха транспортирани до разположения в Северна Гърция спасителен център „Арктурос“, който има голям опит и добра успеваемост в реадаптацията и връщането в дивата природа на осиротели мечета.

България е една от малкото европейски страни със стабилна популация на кафяви мечки. Според последните проучвания, в дивата природа у нас живеят между 500 и 1000 екземпляра от този защитен вид, като популацията им е съсредоточена в Старопланинския и Рило-родопския планински масиви. Много от животните мигрират в съседни на България страни – Гърция, Сърбия и Северна Македония.
по информация на  Павел Гълъбов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button