Дезинфекционна установка (КПП) в ДЛС „Русалка”(Априлци)

   От редакционната поща

На 19.08.2019г. излезе първата положителна проба за Африканска чума по свинете (АЧС) в Ловешка област. Пробата е от дива свиня отстреляна при индивидуален лов от ловец на ЛРД Зла река. След издаване на заповед от БАБХ, територията на ДЛС „Русалка” е определена като инфектирана зона. В района на дейност на стопанството са ограничени всички дейности, както и достъпа на хора и животни. 

На 27.08.20019г. от Областна епизоотична комисия към Област Ловеч е взето решение да се счита като неотложна дейност извозването и транспортирането на наличната отсечена дървесина. Решението беше взето след задълбочени анализи, тъй като необработената дървесина е стока подлежаща на бързо разваляне и при високите летни температури риска от похабяването й е голям.

От страна на ДЛС „Русалка” са предприети строги мерки за биосигурност при извършване на дейностите, съгласувани с ОДБХ.

На входа на инфектираната зона е изградена дезинфекционна установка (КПП). Автомобилите свързани с транспортирането на дървесина преминават през площадка за дезинфекция на гумите. Извършва се аерозолна дезинфекция на ходовата част, каросерията и товара. На всички лица, ангажирани с дейността се предоставят лични предпазни облекла за еднократна употреба, които при напускане на инфектираната зона се събират и унищожават. При влизане и излизане от инфектираната зона им се прави дезинфекция на ръцете и обувките.

Като мерки за предотвратяване и ограничаване на болестта се организират и ежедневни претърсвания в горските територии за трупове на умрели диви свине и такива с нетипично поведение.

ДЛС“Русалка“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button