Община Троян с одобрен проект в извънредна кампания на „Красива България“

Предстои изграждането на Вертикален платформен подемник в дом за възрастни хора с.Добродан.

По време на извънредната кампания на „Красива България“ в периода 20.06.-19.07.2019 година Община Троян кандидатства с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, която е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. Общината кандидатства за  проект, който предвижда изграждането на вертикален платформен подемник в дом за възрастни хора с.Добродан.

Община Троян с одобрен проект в извънредна кампания на "Красива България"
Донка Михайлова показва Вертикален платформен подемник.

Основното предимство на вертикалните платформи (асансьори), предназначени за хора с увреждания, е възможността инсталацията им да се извърши върху готов под, без да е необходимо наличиeто на  шахта под подемника. Използване на вертикалните  платформи е възможно и в сгради, където няма предвидена асансьорна шахта – платформите  се доставят със собствено защитно ограждение, което може да бъде от стаманени или стъклени панели, а машинното е разположено във вратата на най-долната спирка.

В зависимост от сградите, платформите  могат  да бъдат  инсталирани вътре в самата сграда или външно – на разстояние или долепени до стената на сградите.

Освен проектът  на Троян  бяха одобрени още 14.   За рампи, подемни платформи, помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините Белослав, Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Етрополе, Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, и Сапарева баня . 7 от обектите са в сферата на социалните услуги, 3 са в областта на здравеопазването, 4 са свързани с образование и обществено-административно обслужване и 1 е за култура.

Общата стойност на проектa е 74895 лева. От тях 63 000лева се осигуряват от Проект „Красива България”, а останалите 11000 лева са съфинансиране от  Общинския бюджет

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button