„Археологическото богатство на Троянския край” на проф. д-р Иван Христов ще бъде представена в Троян

Книгата „Археологическото богатство на Троянския край” излезе от печат

Книгата „Археологическото богатство на Троянския край” е част от отбелязването на 20-та годишнина от началото на археологическите проучвания на Централна Стара планина на НИМ. Тя е дело на проф. д-р Иван Христов, под чието ръководство са проучени множество обекти на територията на Централен Балкан. Книгата е реализирана със съдействието на Община Троян и Ротари клуб.

Националният исторически музей е сред основните научни организации, които през последните 20 години систематично провеждат теренни археологически проучвания в района на Централна Стара планина. Под ръководството на проф. Христов са проучвани обекти като: крайпътната станция и кастел Состра; крайпътната станция Монтемно на пътя Ескус – Филипополис, наблюдателни кули по трасето му; светилище на Тракийския бог конник; раннохристиянската базилика св. Георги до крепостта Состра; тракийските  светилища на връх Турлата при гр. Троян и връх Чучул в близост до Троянски проход. По негова инициатива са проведени и археологически проучвания в районите на Русалийския проход, Шипченския проход, Васильовската планина и цялата територия на Национален парк „Централен Балкан“.

„Археологическото богатство на Троянския край” е книга, надхвърляща обичайните цели на подобно издание, свързани с традиционното изброяване на движими културни ценности. Тя цели да представи тематично групи археологически паметници, като се въведе читателя в археологическата среда на тяхното откриване. Историческият ракурс въвежда читателя към основните исторически периоди: Праистория, Античност и Средновековие.

Представени са предмети съхранявани грижливо във фондовете на Музея на занаятите в гр. Троян, Националния исторически музей, Регионалния исторически музей в гр. Ловеч, Националния археологически институт с музей в гр. София. Изданието е двуезично, което дава възможност за масово популяризиране на богатото културно наследство на Централна Стара планина. Връзката обекти – находки – музей проследява процеса на описване и опазване на старините. Акцент в книгата са находките намерени на територията на крайпътния комплекс Состра, разположен в землището на троянските села Ломец, Дълбок дол. Именно за този комплекс Община Троян, Ротари клуб и Националният исторически музей обединиха усилия през 2002  г., за да проучат, опазят и популяризират наследството на траки и римляни.

Книгата ще бъде официално представена  на 20.09 в ИКЦ  в град Троян, където символично ще бъде обявено закриването на тазгодишния археологически сезон на римската крепост Состра.

Автор: Националния исторически музей

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button