Кандидатите от ВМРО – БНД за Местни избори 2019

Представяме Ви кандидатите от ВМРО – БНД за местните избори 2019 . Жребият на патриотите е  номер 34. Те нямат кандидат за Кмет на Община Троян

Кандидатите от ВМРО – БНД за Местни избори 2019За кмет на Кметства в селата:

с.Шипково – инж.Тихомир Лилов

с.Бели Осъм – Тодор Ангелов Дулевски

с.Калейца  – Веска Найденова Мешева

с.Орешак  – Марияна Димитрова Генковска

№ по редСобствено, бащино и фамилно имеЕГН/ЛНПостоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1ДАНИЕЛ КЪНЧЕВ СИРАКОВ***с.БАЛКАНЕЦ  ***
2ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ***с.ШИПКОВО  ***
3КАЛИНА ИВАНОВА КАЛИНСКА***гр.ТРОЯН  ***
4БОЯН ТОНЧЕВ ВЛАДОВСКИ***гр.ТРОЯН  ***
5БОЙКО ВЕЛИСЛАВОВ ПЪДАРСКИ***гр.ТРОЯН  ***
6ПЕТКО МИНЧЕВ МИНКОВ***гр.ТРОЯН  ***
7ИВАН ПЕТКОВ СПАХИЙСКИ***гр.ТРОЯН  ***
8МАРТИН ДАНИЕЛ СИРАКОВ***гр.ТРОЯН  ***
9КРАСИМИРА КИНОВА ДАМЯНОВА***гр.ТРОЯН  ***
10ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ***с.БАЛКАНЕЦ  ***
11ЕРИК НИКОЛАЕВ МАРИНОВ***гр.ТРОЯН  ***
12ЦЕНКА ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА***гр.ТРОЯН  ***
13МАРИЯ АНТОНОВА СОМЛЕВА***гр.ТРОЯН  ***
14ЦВЕТЕЛИНА СТИЛИАНОВА БАРЪМОВА***с.БЕЛИШ  ***
15ХРИСТО АНГЕЛОВ ПОПОВ***гр.ТРОЯН  ***
16ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВСКИ***гр.ТРОЯН  ***
17МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА***с.ОРЕШАК  ***
18ТОДОР АНГЕЛОВ ДУЛЕВСКИ***с.БЕЛИ ОСЪМ  ***
19ВЕСКА НАЙДЕНОВА МЕШЕВА***с.КАЛЕЙЦА  ***
20ДИАНА АНГЕЛОВА ВЛАДОВА***с.ДЕБНЕВО ***
21ДИАНА ПЕНЧЕВА МИНКОВА***гр.ТРОЯН  ***
22МИНКО ЦОЧЕВ МЛАДЕНОВ***гр.ТРОЯН  ***
23МАРИО ВЕСКОВ МИХАЙЛОВ***с.ВРАБЕВО  ***
24ПЕНЧО ВАСИЛЕВ КЪНЕВ***с.ЧЕРНИ ОСЪМ  ***
25ЙОАННА НЕНКОВА ПАШЕВА***с.ОРЕШАК  ***
26ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА ДУНДЕВА***гр.ТРОЯН  ***
27ЙОНКА ДУЛЕВА ХРИСТОВА***с.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА  ***
28ТАНЯ МИНКОВА ОСТРЕВА***с.ТЕРЗИЙСКО  ***
29БОРИСЛАВ МАРИНОВ СТОЕВ***гр.ТРОЯН  ***

Related Articles

Back to top button