Кандидатите от ВМРО – БНД за Местни избори 2019

Представяме Ви кандидатите от ВМРО – БНД за местните избори 2019 . Жребият на патриотите е  номер 34. Те нямат кандидат за Кмет на Община Троян

Кандидатите от ВМРО – БНД за Местни избори 2019За кмет на Кметства в селата:

с.Шипково – инж.Тихомир Лилов

с.Бели Осъм – Тодор Ангелов Дулевски

с.Калейца  – Веска Найденова Мешева

с.Орешак  – Марияна Димитрова Генковска

№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1 ДАНИЕЛ КЪНЧЕВ СИРАКОВ *** с.БАЛКАНЕЦ  ***
2 ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ *** с.ШИПКОВО  ***
3 КАЛИНА ИВАНОВА КАЛИНСКА *** гр.ТРОЯН  ***
4 БОЯН ТОНЧЕВ ВЛАДОВСКИ *** гр.ТРОЯН  ***
5 БОЙКО ВЕЛИСЛАВОВ ПЪДАРСКИ *** гр.ТРОЯН  ***
6 ПЕТКО МИНЧЕВ МИНКОВ *** гр.ТРОЯН  ***
7 ИВАН ПЕТКОВ СПАХИЙСКИ *** гр.ТРОЯН  ***
8 МАРТИН ДАНИЕЛ СИРАКОВ *** гр.ТРОЯН  ***
9 КРАСИМИРА КИНОВА ДАМЯНОВА *** гр.ТРОЯН  ***
10 ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ *** с.БАЛКАНЕЦ  ***
11 ЕРИК НИКОЛАЕВ МАРИНОВ *** гр.ТРОЯН  ***
12 ЦЕНКА ВАСИЛЕВА ЦОНКОВА *** гр.ТРОЯН  ***
13 МАРИЯ АНТОНОВА СОМЛЕВА *** гр.ТРОЯН  ***
14 ЦВЕТЕЛИНА СТИЛИАНОВА БАРЪМОВА *** с.БЕЛИШ  ***
15 ХРИСТО АНГЕЛОВ ПОПОВ *** гр.ТРОЯН  ***
16 ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВСКИ *** гр.ТРОЯН  ***
17 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА *** с.ОРЕШАК  ***
18 ТОДОР АНГЕЛОВ ДУЛЕВСКИ *** с.БЕЛИ ОСЪМ  ***
19 ВЕСКА НАЙДЕНОВА МЕШЕВА *** с.КАЛЕЙЦА  ***
20 ДИАНА АНГЕЛОВА ВЛАДОВА *** с.ДЕБНЕВО ***
21 ДИАНА ПЕНЧЕВА МИНКОВА *** гр.ТРОЯН  ***
22 МИНКО ЦОЧЕВ МЛАДЕНОВ *** гр.ТРОЯН  ***
23 МАРИО ВЕСКОВ МИХАЙЛОВ *** с.ВРАБЕВО  ***
24 ПЕНЧО ВАСИЛЕВ КЪНЕВ *** с.ЧЕРНИ ОСЪМ  ***
25 ЙОАННА НЕНКОВА ПАШЕВА *** с.ОРЕШАК  ***
26 ВАЛЕНТИНА ВЕЛИНОВА ДУНДЕВА *** гр.ТРОЯН  ***
27 ЙОНКА ДУЛЕВА ХРИСТОВА *** с.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА  ***
28 ТАНЯ МИНКОВА ОСТРЕВА *** с.ТЕРЗИЙСКО  ***
29 БОРИСЛАВ МАРИНОВ СТОЕВ *** гр.ТРОЯН  ***

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button