Младен Мондешки – водач на листата на ПП Движение за права и свободи

ПП Движение за права и свободи е с кандидатска листа за общински съветници от 18 души водена н Младен Мондешки- собственик на“Елпром“ Троян. Те имат само един кандидат кмет  за кметства и това е Мериян Асанова Афъзова, която ще се бори в с.Борима.

Ето и самата листа на кандидат-съветниците. За тях може да гласувате  с бюлетина № 40.

 1. Младен Петков Мондешки – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес – *** гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Айнур Рамаданова Кехайова – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес – ***, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Сабие Мехмедова Делиахмедова – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес – *** гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Нуршен Асан Чакърова – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес –   *** с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Мустафа Юсеинов Толев – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес – ***, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Тони Драгомиров Панов – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес – ***, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Станислав Асенов Лифтов – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Росен Ангелов Кулев – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес –   ***, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Олчай Хюсеинов Дурмушев – ЕГН *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Венета Манева Фехим – ЕГН    *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Старо Село, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Виктория Колева Панамска – ЕГН   *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Ассе Ахмедова Асанова – ЕГН  *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Мустафа Мерсинов Велиев – ЕГН    *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Ломец, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Февзие Байрямова Кехайова – ЕГН  *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Сезгин Мехмедова Кокорова – Байрактарова  –    ЕГН     *** – постоянен/настоящ адрес –   ***, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Мехмед Алиев Юсеинов – ЕГН   *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Орхан Алибрямов Амзов – ЕГН  *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч

 

 1. Исай Младенов Милев  – ЕГН   *** – постоянен/настоящ адрес  – ***, с. Голяма Желязна, общ. Троян, обл. Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button