Протестна декларация от Управителния съвет на СЛРД Троян

Да не се подценява и факта, че на територията на Сдружението т.е. общините Троян и Априлци има 240 фирми, които добиват и преработват дървесината добита от гората

Протестна декларация от Управителния съвет на СЛРД ТроянНа извънредно съвещание  членовете на Управителния съвет на „Сдружение ловно-рибарско дружество – Троян“ приеха текст за протестна декларация във връзка със забраната за  лов  в инфектираната зона в района Априлци, която бе въведена след установен случай на заболяло диво прасе от африканска чума в средата на август.

Декларацията е изпратена до Бойко Борисов – Министър  – председател и с копие до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и г-жа Ваня Събчева – Областен управител на област Ловеч.

Ловците от троянското ловно сдружение изпълняват всички мероприятия, които са определени като ефективни мерки. Целта за разрешаване на лова е да се откриват  умрели диви свине . По този начин  „държавата ще добие реална представа за разпространението на заразата сред дивите свине и засилване на мерките за биосигурност при движение на хора превозни средства в ловностопанските райони“

Другата много основателна причина според троянските авджии е, че   „Там ходят туристи, овчари, гъбари, мотористи, и др., които не спазват забраната. От друга страна, хищниците – вълци, чакали, лисици, скитащи кучета, гарвани и др., също разнасят заразата. В тези райони, където е ограничен достъпът, ще се увеличи плътността на дива свиня. Няма подхранване и тя ще започне миграция на големи разстояния, с което има вероятност да се разнесе заразата“. Според заповедта на министър Танева    в инфектираните райони не трябва да има никой. Но това не се изпълнява.

Членовете на Управителния съвет настояват за втора проба на дивата свиня, заразена с африканска чума. Според тях това животно е нямало характерните белези на заболяването. Те искат да се наложи практиката за още една проба след като  има съмнения, но да бъде направена от друга лаборатория.
„Настояваме да отмените всички забрани за лов в района с констатирани случаи на АЧС, както и да разрешите груповия лов на дива свиня с кучета в най-къс срок при засилени мерки за биосигурност“, е написано в декларацията.

Тя е подписана от председателя на СЛРД Троям Минко Акимов.
Целият текст на декларацията може да прочете по-долу.

“СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-ТРОЯН”
Гр. Троян,Ул.”Г.С.Раковски” 35
До: Министър – председателя на Република България
г-н Бойко Борисов
С копие до:
До: Председателя на Народното събрание
г-жа Цвета Караянчева
До: Министъра на земеделието, храните и горите
г-жа Десислава Танева
До : Областния управител  на Област Ловеч
г-жа Ваня Събчева

До: Председателя на  НЛРС-СЛРБ
г-н Васил Василев
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Сдружение ловно рибарско дружество Троян” гр.Троян има 122 годишна история, Сдружението е водещо в стопанисването и отстрела на дива  свиня в страната. През ловен сезон 2018 – 19 година в сдружението са отстреляни 1844 диви свине. Във всички ловно – стопански райони са изградени ями за СЖП и площадки за обработка на дивеча.  В изпълнение на указанията на МЗХГ през 2019 година са издадени 320 разрешителни за индивидуален лов на дива свиня, в това число 204 броя за м. август. Отсреляни са 104 диви свине, като 14 броя са от дружините в Община Априлци. В сдружението са изградени 17 броя селективни капани за дива свиня. Според нас тези дейности Ни нареждат на едно от челните места в страната по изпълнение на мерките предприети от Държавата за намаляване популацията на дивата свиня. Въпреки всичко сторено резултатите не са задоволителни.

Ние членовете на „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ гр. Троян заставаме зад членовете на Ловно стопанските райони Острец, Априлци, Видима, Зла река и Велчево, като изразяваме НЕСЪГЛАСИЕ  с Заповед № РД- 48-48 / 31,07,2019 година в частта по забраната за провеждането на лов във инфектирана зона.

Ние, българските ловци, осъзнавайки цялата отговорност, която стои пред нас, сме готови активно да се включим във всички мероприятия по редуциране на популацията на дива свиня до нормална плътност на определена площ – ефективна мярка изрично упомената и в Указанията на ИАГ. Международната практика показва, че груповия лов на дива свиня с кучета е най ефективния способ за постигане на тази цел.

Ако бъде разрешен лова ще се освободим от заплахата да ни бъде спрян лова и изключително педантично ще се дават проби за всяка отстреляна дива свиня и старателно ще претърсваме районите на своите ловища за наличие на умрели диви свине. По този начин държавата ще добие реална представа за разпространението на заразата сред дивите свине и засилване на мерките за биосигурност при движение на хора превозни средства в ловно стопанските райони.

Към днешна дата домашните прасета отглеждани в региона са ликвидирани. В индустриалните ферми в нашия район не са отчетени положителни проби. Въпреки това ловът на дива свиня се ограничава. Това поражда съмнения относно адекватността и ефективността на мерките предприемани от БАБХ.

Мерките за спиране на всички дейности в инфектираната зона не дават желаните резултати. Там ходят туристи, овчари, гъбари, мотористи, и др., които не спазват забраната. От друга страна хищниците – вълци, чакали, лисици, скитащи кучета, гарвани и др. също разнасят заразата. В тези райони, където е ограничен достъпа ще се  увеличи плътността на дива свиня. Няма подхранване и тя ще започне миграция на големи разстояния с което има вероятност да се разнесе заразата.

Най важното, ловците извършили отстрела  на дивата свиня с положителна проба за АЧС са убедени, че тя е била здрава по външни признаци. В района няма намерени умрели други свине. НАСТОЯВАМЕ в такива случаи да се направи втора проба в референтна лаборатория.

Да не се подценява и факта, че на територията на Сдружението т.е. общините Троян и Априлци има 240 фирми, които добиват и преработват дървесината добита от гората.

НАСТОЯВАМЕ да отмените всички забрани за лов в района с констатирани случаи на АЧС, както и да разрешите груповия лов на дива свиня с кучета в най къс срок при засилени мерки за биосигурност.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button