Тенденция

Троянски учител със сериозен принос в изследването на проблемите на отпадащите ученици

Троянски учител стана "Доктор на педагогическите науки" със свое изследване на проблемите на отпадащите деца

На 17 септември в ШУ „Епископ Константин Преславски“ Ангелина Иванова, старши учител в СУ „Васил Левски“ – Троян, блестящо защити своя дисертационен труд на тема „Социални проблеми на отпадналите и необхванатите от училище“.

Изследването е резултат от 4-годишно проучване на проблема, както и от многогодишен опит като учител, директор и старши експерт по проблемите на интегрираното образование в РУО Ловеч. Научен ръководител беше доц. д-р Живко Величков Жечев.

Журито с Председател: проф. д-р Живка Енчева Военкинова; Членове: доц. д-р Валентина Николова Василева; доц. д-р Багряна Рашкова Илиева, взе решение да присъди на г-жа Иванова образователната и научна степен „доктор“.

В заключение проф. д.ик.н. Лучиян Милков, резензент на труда, заяви: „Това е впечатляващ научен труд, написан с отлично познаване на изследваната материя, огромна ерудиция и блестящ стил. Единствената ми препоръка е в най-близко време да бъде публикуван като самостоятелна книга, за да стане достояние както на широката общественост, така и на заинтересованите институции, които могат да използват ценните резултати и препоръки“.

Поздравяваме от сърце Ангелина Иванова и ѝ пожелаваме по-нататъшни научни успехи.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button