Инж.Николай Малчев: „Повече диалог, разумни и премерени компромиси“

Инж. Николай Найденов Малчев е роден в Троян. 65-годишен. Средно образование завършва в Плевен – гимназия с преподаване на руски език, а висше – в Лесотехническия институт в София, специалност механична технология на дървесината и следдипломна специализация по икономика на аграрното производство във ВИИ „Карл Маркс“- Професионална реализация – производствен ръководител в Завод за столове „Хемус“ – Троян и българското предприятие за дърводобив в Коми АССР, както и в частните фирми „Олимпия“ – Орешак и Мател директор на Горско стопанство – Троян, а след пенсионирането си – председател на кооперация „Обнова“ Черни Осъм. След 1986 г. е избиран още 5 мандата за общински съветник. Визия за политиката – повече диалог, разумни и премерени компромиси, консенсус в името на общия интерес.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button