Недка Топалова:  Правилното използване на общинския бюджет е ключът за просперитет на Общинат

Родена съм в град Сопот, област Пловдив. Завърших висшето си образование във ВИИ „Карл Маркс“ гр. София /днес УНСС/ със специалност “Счетоводна отчетност“. Имам следдипломна квалификация “Организация и нормиране на труда“. Работила съм като икономист, началник ТРЗ, счетоводител, главен счетоводител в производствена фирма и в сферата на услугите.

През мандат 2007-2011 година в Община Троян работих като заместник-кмет по „Бюджет, финанси и икономика“. През този период в Общината бяха спечелени и реализирани проекти по Оперативна програма “Околна среда“ – Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, „Развитие на туристически атракции в община Троян” и други, които бяха успешно реализирани. Бях ръководител на проект по Оперативна програма “Околна среда“. Общински съветник  от ПП ГЕРБ- мандат 2015-2019 г., член на комисия „Бюджет, финанси и икономика“.

Ще продължавам да търся решения за реалистично използване на общинския бюджет като основен инструмент за реализиране на местната политика.

Ще устоявам запазването на съществуващите училища и детски градини по населените места в общината. Работих и ще продължавам да работя за развитие, за подобряване на инфраструктура и околната среда, за развитие и разширяване потенциала на туризма и туристическите атракции във всички населени места в Община Троян. Ще работя за всеки гражданин на Общината, защото Троянецът е горд Балканджия и той го заслужава.

Платена публикация по договор

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button