Община Априлци спечели  3 европроекта по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г

 Единият от тях е Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 761 500, 61лв. Ще бъде направен паркът в кв. Ново село:

• Изпълнение на нови бордюри;

• Проектиране и изпълнение на алеи и зони с изкуствено покритие ;

• Планиране и изграждане на детска площадка;

• Цялостно ландшафтно оформяне на зоната;

• Изграждане на площадка с възможност за монтиране на сцена за организиране на мероприятия в зоната;

• Изграждане на система, даваща възможност за ръчно поливане растителността;

• Изграждане на беседки и пергули;

• Изграждане на улично /парково/ осветление в проектните зони;

• Паркова мебел. Ще бъде обновен площадът на кв. Ново село:

• Ремонт – обновяване – нови настилки;

• Ремонт изпълнение на нови бордюри;

• Определяне на място и планиране закупуване на сцена за организиране на мероприятия;

• Цялостно ландшафтно оформяне на зоната-затревяване, озеленяване, засаждане на растителност;

• Изграждане на система, даваща възможност за ръчно поливане

• Изграждане на беседки и пергули;

• Изграждане на улично /парково/ осветление в проектните зони;

• Цялата зона ще бъде оборудвана с паркова мебел.

Вторият проект е „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Васил Левски”, гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 876 390, 55лв.

• Обособяване на три основни части – спортна зона с площадки за занимания, стопанска зона и рекреационна зона с междучасови площи;

• Демонтиране на цялостно оборудване в двора – спортно и парково, плочи, настилки;

• Изграждане на предпазна ограда по цялото протежение на спортната площадка

• Изцяло обновяване на настилката;

• Монтиране на парково обзавеждане – пейки, стойки за велосипеди, кошове за отпадък;

• Подмяна на осветителната инсталация на сградата.

Третият проект е Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 161 504.66лв.

• ул. „Отдих“, кв. „Острец“ от ОК 177 до ОК 111;

• ул. „Чуклата“, кв. „Ново село“;

• ул. „Вълко Йонков“, кв. „Ново село“;

• ул. „Ново село“, кв. „Ново село“;

• ул. „Търговска“, кв. „Ново село“;

• ул. „Пастуханска“, кв. „Зла река”;

• ул. „Радевска“, кв. „Зла река “;

• ул. „Хризантема“, кв. „Ново село“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button