Пламена Миндевска: Усилията в образованието са гарант за нашето утре

Казвам се Пламена Миндевска, на 32 години, от село Калейца. Завършила съм средно образование в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ и бакалавърска степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност Английска филология, профил Преводач и магистърска степен със специалност „Съвременни образователни технологии“. От 2011 година насам работя като учител по английски и немски език в ПГМЕТ в Троян. 
Реализирала съм следните проекти:
– „За децата на Калейца“ – Обществен форум – 2012г. – с. Калейца;
-„Чиста околна среда“ – ПУДООС, 2015г. – ПГМЕТ, Троян;
-„Чиста околна среда“ – ПУДООС, 2019г. – ПГМЕТ, Троян;
– „Училище посланик на Европейския парламент“, 2018/2019, ПГМЕТ, Троян.

Смята, че образованието е решаващо за развитието както на отделната личност, така и на цялoто общество. Ще работи за това в община Троян да се подобри качеството на преподаване и на по-добрата комуникация между родители и учители. 

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button