Радка Бончевска: Професионалното обучение допринася за развитие на промишлеността в региона

Казвам се Радка Станкова Бончевска-Атанасова. Омъжена съм. С едно дете. Завършила съм Пловдивски университет през 1994 г., магистър по специалност “Математика и информатика“. През годините след това завърших и ТУ-Габрово, „Магистър по мениджмънт на индустриалното предприятие“ и ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий“, специалност „Управление на образованието“. Притежавам Първа ПКС. Работя от 24 години в Професионална гимназия по механоелектротехника – Троян. От 1995 до 2003 година като учител. От 2003 година до 2009 година – заместник-директор и от месец Ноември 2009 година – директор. За висок професионализъм и принос в развитието на средното и професионалното образование, съм награждавана многократно от РУО-Ловеч с грамоти и плакети и прием при Президента на Републиката.

След 2009 година с множеството спечелени проекти и реализирането им и със средства от бюджета, се обнови изцяло материално-техническата база на ПГМЕТ – Троян – в основната сграда и учебните работилници.

Всяка година учениците от ПГМЕТ-Троян участват в национални олимпиади и състезания по професии, където заемат челни/в първите трима/ и призови места.

Професионална гимназия по механоелектротехника – Троян и аз лично ще продължим да работим за развитието на професионалното образование и обучение в Общината и популяризирането му сред учениците. Работим в тясна връзка с фирмите. Голяма част от нашите ученици остават да работят в Общината и по този начин допринасят за развитието на промишлеността в региона ни.

Кандидат съм за Общински съветник в град Троян. Пристъпвам с отговорност към своята кандидатура. Ще се боря за оставането на младите хора в Общината чрез разясняване на възможностите за тяхната бъдеща професионална реализация, добра среда за живот, развитие и отглеждане на семействата им, защото в Троян това може да се случи.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button