Инж. Емилиан Евтимов: Ще подкрепяме развитието на спорта в Троян

Инж. Емилиан Евтимов е женен, има едно дете. Завършил е средното си образование в град Велико Търново в Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Ангел Попов“, а висшето си образование в град Варна във ВСУ „Черноризец Храбър“ с магистърска степен по специалност “Строителство на сгради и съоръжения строителни конструкции”. Професионалната му квалификация е строителен инженер.

В момента е главен инженер в строителството във фирма „АС-Гарант“ ЕООД, където е реализирал много строителни проекти с обществено значение. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

Млад и амбициозен човек, който обича спорта, стреми се да го развива и подкрепя. Негови хобита са футбол, лов и риболов.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button