Ралица Бенчева: Ще работя за по-качествено образование и за правата на децата

Кандидатирам се за общински съветник, защото мисля, че мога да бъда полезна в интеграцията на децата и учениците, особено от маргинализираните групи.

Вярвам, че правото на образование e безпрекословно, както гласи и Хартата на основните права на Европейския съюз.  Осигуряването на достъп до професионално и продължаващо обучение също е важно. С цел на ранното професионално ориентиране в училището, което ръководя, въведохме избираеми часове по Технологии и предприемачество.

Учебните заведения трябва да функционират при зачитане на демократичните принципи. Ние сме длъжни да осигурим образование и обучение на децата както в съответствие със техните религиозни и философски, така и с нашите педагогически убеждения.

Трябва да възпитаваме, да образоваме, да интегрираме, зачитайки човешките права и националните закони. 

 

 

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button