Среща-разговор на Донка Михайлова с представители на спортните клубове в Троян

За изминалия мандат средствата за спорт са били близо 900 000 лв

На 16 октомври в Информационно-културния център кандидатът за трети управленски мандат Донка Михайлова проведе среща-разговор с представители на спортните клубове в Троян на тема: „Политиката за развитието на спорта в община Троян – постижения и перспективи“.
В началото на срещата тя очерта акцентите в нейната „Платформа за Троян“ и визията ѝ за развитието на общината през следващите четири години, като подчерта, че докато в първия ѝ мандат приоритет са били инвестициите в образователната инфраструктура, а във втория – инвестициите в инфраструктурата на културните институции, то в един бъдещ трети мандат акцентът ще бъде поставен върху инвестициите в спортната инфраструктура. Михайлова припомни още, че отделяните от общинския бюджет средства за финансиране на прояви от спортния календар, за подпомагане на детско-юношеския спорт в клубовете, за финансово стимулиране на спортистите с върхови постижения и техните треньори, за издръжката на спортните бази и подкрепата за децата с изявени спортни дарби ежегодно растат. За изминалия мандат тези средства са били близо 900 000 лв. На срещата тя пое ангажимент финансирането и през следващите години да продължи да расте.
Най-важното, което предстои през следващата година, е да се възложи работното проектиране на Многофункционалната спортна зала, за която в средата на 2019 г. общината проведе конкурс за идеен проект, като паралелно се търсят и различни източници за финансиране на изграждането ѝ.
На дневен ред излиза и съвместното финансиране между държавата и общината на ролбана за биатлон, за който КБС „Аякс“ има разработен идеен проект. Представителите на спортните клубове предложиха да се търсят възможности и за предоставянето на някои от по-малко натоварените спортни бази (като тази на мотополигона например) на различни заинтересовани федерации или институции в областта на спорта за тренировъчни лагери, като по този начин може да се осмисли по-ефективното им използване.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация по договор

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button