Започва реконструкцията на троянските улици „Стефан Караджа“ и „Захари Зограф“

 На  Архангеловден, 8-ми ноември ще бъде дадено началото на така очакваната реконструкция на улиците “ Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“. Този ремонт се изпълнява по проекти. В 11:00 часа петък ще станем свидетели на първата копка за ремонта. Община Троян кани всички желаещи да присъстват.

Нека припомним,че договорът бе подписан през месец септември в присъствието на живущите на тези улици. Бяха повдигнати редица въпроси по ремонта и за качеството му. Тогава  излъчихме директно от мястото на събититето.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Троян изпълнява проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Информираме Ви, че на 08.11.2019 г. от 11.00 часа на ул. „Захари Зограф“, гр. Троян, ще се състои официална церемония за ефективен старт на проекта „Първа копка“.

Отправяме покана към всички желаещи за участие в събитието.

 

Община Троян 

Улица“Захари Зограф“ преди започване на ремонта

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button