Троянските съветници не избраха зам.председатели на Общинския съвет

Комисиите са вече готови за работа

Днес, 28 ноември  2019 год. (четвъртък), в салона на Община Троян се проведе третото заседание на новоизбрания общински съвет в града. То премина много спокойно и бързо. Нямаше дебати по проекторешенията.

Проектът за дневен ред бе от две точки: Определяне на постоянни комисии към Общински  съвет – Троян и избор на заместник председатели на Общинския съвет и допълнително внесени три.

Втората точка бе оттеглена от самия председател на Общинския съвет, като се обоснова, че ще има избор на зам.-председатели след като се постигне консолидация (съгласие) между групите. Това веднага навява на мисълта, че може да очакваме промяна в Правилника на Обсъвет Троян точно по този казус.

Вместо нея бяха разгледани точките за определяне на представител на Общински съвет – Троян в Областен съвет за развитие на област Ловеч и  в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и за промяна на статута на кметства в кметски наместничества.

Инж.Марин Радевски от групата на ГЕРБ предложи представител за  Сдружението на Общините да е инж.Петко Пенков. Също така поясни, че  Областния  съвет за развитие на област Ловеч почти няма заседания- само учредително и затова отново предложи  председателят на Общинския съвет

Троянските народни избраници  днес със свое решение промениха статута на кметствата, в които нямаше пряк избор на кмет  като кметски наместничества. На 27.09. т.г. Народното събрание прие промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинския съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

Кметства са селата: Бели Осъм, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Дебнево, Калейца, Орешак, Черни Осъм, Шипково

Кметски наместници ще има в селата: Балабанско, Балканец, Белиш, Горно Трапе, Гумощник, Добродан, Дълбок Дол, Ломец, Патрешко, Старо село, Терзийско и  Чифлик.

Имената на кметските наместници ще узнаем може би в началото на декември. Все още работят като  такива   избраните кметове от мандат 2015-2019 година.

Инж.Пенков  обяви отново, че са необходими още съдебни заседатели и поради тази причини до 4.12 т.г. всеки желаещ, и отговарящ на изискванията(за кандидат-съдебни заседатели ), може да подава документи. Изслушването на кандидатите ще е на 5.12.2019г.

Донка Михайлова покани всички съветници да присъстват на обсъждането за концесията на Шипково, което ще се проведе в петък(29.11) , от 13:00 часа.

След това бе даден край на сесията.  Следващото заседание  ще е на 19.12.2019 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button