Томинонеделски размисли на един невежа…

/Don't worry, be happy!/

    Представяме Ви  размислите на  свещеник Войден Божков, написани послучай  днешния християнски  празник. След завършване на  Богословския факултет към Софийския университет „Св.Климент Охридски“София  той служи в храм „Света преподобна Параскева “ Троян.
Той е син на о.Марин Божков и Ваня Божкова, които  също служат  троянския храм. Завършил е СОДУ Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ през 2015г. . Той бе ръкоположен за свещеник преди няколко месеца.
Томинонеделски размисли на един невежа...„Не бъди невярващ, а вярващ!“
/Иоан 20:27 Б/
Във времена на див егоизъм и рационализъм е модерен хуманистичния нихилизъм, който самомнително вярва(срв.Исаия 55:8-9) единствено в себичния си Мамон и от него черпи своите живителни сили!(срв.Матей 6:24)… Тук е времето да се запитаме – къде е мястото на Христовите раби? Може би в синедрионите на днешното „правосъдно законодателство“?!(срв.Матей 10:17)… в случая „Разпни, разпни Го!“ – се превръща в новия стар рефрен на „Новия“ Световен Ред, в който място има за всичко и всички, с изключение на „Пътя, Истината и Живота – ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС“ (срв.Иоан 14:6) и тези които се прежалят да Му служат, разбира се… Както казва и Св.Николай Велимирович: „Вярвай в Бога и вярвай на Христос. Върши добрите дела, които си мислил да вършиш; върши ги наляво и надясно и НЕ търси хорското възхищение, А Божията милост!“ Защото: „Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас.“ (Лука 6:26) Тъй като Бога е нужно да слушаме! (срв.Деян 4:19)
Томинонеделски размисли на един невежа...
  Слава Богу, че Господ е със Своите Си „през всички дни до свършека на света“ (Матей 28:20), въпреки неистовите опити на „загрижените“ за ближните си, които старателно хулят Бога и „научно-богословски аргументирано“ ги „пазят“ от пълноценното общуване с Него, въпреки вероизповедтта и двухилядогодишния опит на Църквата Христова; Тъй като е казано: „Мнозина ще се съблазнят… ще се предадат… и ще се НАМРАЗЯТ…“ (Матей 24:10; 26:31) Но и: „блажени са които се не съблазнят, поради Него“ ( срв.Матей 11:6), а това са вярващите, т.е. живеещите пълноценно и пълнокръвно с Него! (срв.Иоан 6:53; 2 Кор13:5; 1 Кор. 11:23 – 32)
    И все пак:“В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света!“ (Иоан 16:33)  Отново става ясно, че „тесни са вратата (Матей 7:13) водещи към Божието царство и малцина се осмеляват да преминат през тях“… тъй като се изисква СЕБЕ-ОТРИЦАТЕЛНА ЛЮБОВ към БОГА и БЛИЖНИЯ… ЛЮБОВ, която днес е „Old-fashion“, както явно и цялото Божие Откровение (състоящо се от Св.Писание и Св.Предание на Църквата Христова)!
И все пак: „Нека ви бъде по вашата вяра!“(Матей 9:29 Б), тъй като: „блажени, които не са видели, и са повярвали.“
(Иоан 20:29 Б)
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Via
свещеник Войден Божков

Related Articles

Back to top button