Раннохристиянска базилика „Свети Георги”

Раннохристиянска базилика „Свети Георги” е разположена е между селата Ломец и Дълбок дол в местността Гергьова черква.

Намира се на левия бряг на река Осъм, на 1 км южно от римската крепост Состра, върху малко платовидно възвишение.

Тя е еднокорабна с три допълнително прилепени помещения от северната ѝ страна. Зидовете на разкритата базилика в по-голямата си част са запазени в основи с дебелина 0,85 м. Градени са от ломени камъни, споени с бял хоросан.

Към основния корпус на базиликата са прилепени три помещения от север. Вероятно две от тях са били баптистерий (стая за кръщаване) и катихумен (предверие). При археологическите разкопки са открити фрагменти от фасадната украса.

Проучената базилика спада към т.нар. базилики с дървен покрив, едноделен олтар и дълъг наос. Сложната архитектурна украса с изградените допълнително помещения за ритуали предполага храмът да е заемал основно място в края на ІV и V век в религиозния живот на крайпътния комплекс. Базиликата е разрушена по време на хунските нашествия през втората половина на V век. Вероятно е преизползвана през средните векове.

 

Раннохристиянска базилика „Свети Георги”
Възстановка на обредност, характерна за празника, 6 май 2009 г.

Източник
Музей на занаятите в Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button