Започва строеж на „Парк Лъгът“ в Троян

Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м.2 общинска площ, в две паркови пространства.

Председателя на КУО/УС на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин – г-н Цанко Спасовски и Кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, подписаха два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Мярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряване и/или разширяването на малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, с наименование : „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ на стойност 363 00,15 лв. без ДДС  Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м.2 общинска площ, в две паркови пространства.

    Едното е градската градина „Парк Лъгът“, който към момента е незастроен, с поддържана тревна растителност, в близост има изградена детска площадка със съоръжения за игра. В най-скоро време обаче, троянци ще се радват на новоизградена основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки, ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, габиони със седалки и ще бъдат поставени кошчета за отпадъци.
     Другият парк е разположен в централната градска част на гр. Троян (градинката пред киното). Проектът предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще бъде обособена рампа с парапет за хора в неравностойно положение, с подходяща настилка. Предвиждат се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление, както и доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.
Подобряването на публичната инфраструктура, респективно условията и качество на живот на територията на общините Троян, Априлци, Угърчин е една от основните цели на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и през настоящия програмен период.

Парка в центъра на града – галерия

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button