Торове за биологично земеделие – с тях продукцията ви е отлична

Торенето с химически вещества и препарати помогна на фермерите да увеличат продукцията си, за да могат да отговорят на все по-голямото търсене на земеделски стоки. Подхранването с химически произведени торове обаче доведе до замърсяване на почвата, водата и храните с вредни вещества.

Затова през последните години земеделието потърси по-екологични начини за подхранване на посевите. И го откри в лицето на биологичните торове.

Какво представляват биоторовете?

Под “биологични подхранващи почвата препарати” се разбират субстанции, които съдържат живи или латентни клетки от микроорганизми, които оказват индиректно или директно положително въздействие върху растежа на насажденията. Те ускоряват определени микробни процеси в почвата, които увеличават наличността на хранителни вещества и превръщайки тези вещества в лесно усвоими от растенията.

Основните източници за биологични торове са бактерии, гъби и цианобактерии (синьо – зелени водорасли), които формират симбиотична връзка с растенията и ги подхранват.

Основни видове

Бактериални

Този вид биопродукти съдържат азотфиксиращи бактерии като Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter и други. Тези бактерии помагат за фиксирането на атмосферния азот в органичните форми, като така ги подхранват с необходимите им количества азот.

Микоризни

Микоризните биоторове (Микориза) представляват комбинацията от гъбични спори, хифи и други полезни бактерии, които не само абсорбират азот, но и осигуряват необходимия фосфор и ги предоставят на растенията, за да подпомогнат растежа им.

Растенията, които се подхранени с микоризни биологични торове показват толерантност към засушаване, устойчивост към патогени, пренасяни от корените, общо увеличение на растежа.

Цианобактериални

Биологичните цианобактериални торове са продукти, получени от синьо – зелени водорасли, които се развиват както на сушата, така и във водата. Този вид продукти за подхранване също като останалите два вида абсорбират атмосферния азот и го доставят на растенията използвайки симбиотична връзка. Едни от най-използваните водорасли за производство на цианобактериални биоторове са: Oscillatoria, Nostoc, Anabaena.

Приложение на биоторовете

Потапяне на корените на растението в разтвори от биопродукта

При този метод на приложение корените на разсада се потапят в разтвор от вода и биотор в продължение на няколко часа, след което растенията се засаждат. Третирането с биоразтвор дава възможност на културите да поемат колкото се може повече полезни хранителни вещества. “Потапянето” е много подходящ метод при отглеждане на оризови култури, домати, цветя, зеле и други.

Третиране на почвата

Биоторовете се смесват с компостни торове и се оставят да престоят една нощ. След това се разпръскват върху почвата, върху която семената ще бъдат засадени. Специалистите от Сортови Семена споделят, че този начин на приложение се използва предимно за торене на овощни градини, полета със захарна тръстика или на други места, където се изисква локално прилагане.

Потапяне на грудки в био разтвор

При този метод грудките на растенията се потапят в разтвор от биотор и вода и се оставят за няколко часа. След това грудките се вадят и се изсушават добре, преди да се засадят.

Защо биологичните торове са полезни на земеделието?

 • Обогатяват почвата и повишават значително растежа и добива с 15 до 35%
 • Не позволяват на патогените да се развиват в растенията
 • Предпазват околната среда и продукцията от замърсяване
 • Унищожават много вредни вещества, които се намират в почвата, които могат да причинят вреди на растенията и културите
 • Изключително ефективни и продуктивни са
 • Имат положителен ефект върху всички фази от развитието на растенията

Как биоторовете могат да са ви полезни?

Ако се занимавате със земеделие и искате да предлагате биопродукти, използването на биологични препарати за обогатяване на почвата е задължително условие. Използвайки ги, вие  подпомагате растенията и обогатявате  почвата с  торове, произведени от напълно естествени продукти, които по никакъв начин не замърсяват нито природата, нито растенията, които произвеждате.

биологични торове

Къде да откриете биологични торове за вашата продукция?

Ако търсите високо качество на биопродуктите за подхранване, можете да разгледате предложенията на един от водещите у нас магазини за продажба на семена, торове и препарати за растителна защита – Sortovisemena.bg.

Биоторовете, които се предлагат от този магазин са изключително разнообразни и от популярни производители като:

 • Biona
 • Adama
 • Байкал ЕМ 1
 • Bio Land
 • INOQ и други

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Проверете също
Close
Back to top button