Започва aрхеологическо лято в Община Троян(видео)

    На проведената вчера, 10.07.2020г, пресконференция в салона на Община Троян стана ясно, че  Крепостта „Калето“ в село Дебнево и църквата „Свети Георги“ край кастела „Состра“ са обектите, които ще бъдат проучвани по време на археологическото лято в Троян (във видеоматериалите може да станете свидели на проведената пресконференция).

Финансовите средствата ще бъдат подсигурени   от общинската администрация.
Проучванията на крепостта „Калето“ в село Дебнево ще се ръководят от д-р Стилиян Иванов, а експедицията, свързана с църквата, от проф. д-р Иван Христов от Националния исторически музей.
Крепостта „Калето“ е един от следващите обекти в общината, които имат голям потенциал. Това е един  малък средновековен град, чието проучване е започнало миналия век. Има  доста неща разкрити, много държавни средства са дадени за консервация. Обектът се намира в близост до центъра на село Дебнево. Според проф.Христов в него могат да се очакват находки от различни исторически периоди, като се започне от времето на древните траки, късната античност, цялото Средновековие до началото на османския период.
Музея на занаятите в Троян ще съхранява находките
       Ранновизантийската базилика в местността „Гергьова черква“, откъдето се счита, че църквата носи името на Свети Георги. Това е паметник на културата от национално значение. Обектът попада в границите на археологически комплекс „Состра“, на около един километър южно от крепостта. Това е най-ранната църква на територията на община Троян и една от най-ранните в Северна България.

„Според колегите от секция „Антична археология“ в Археологическия институт с музей при БАН, може да се окаже, че става въпрос за един от най-ранните манастири на територията на Северна България на провинция Долна Мизия. Сигнали  за това са, освен плана на църквата с две странични кули, нейните мащаби, но и от наличието на сгради извън очертанията на църковния храм“, каза още професорът.
По думите  на професора това, което е известно от 2003 г., когато последно са работили на терена е, че в основите на тази християнска светиня има езическо светилище, т.е. материали от 2-3 век. Това е многопластов обект, който попада на територията на общински имот, има връзка с крепостта „Состра“, наблизо минава и трасето на древния път.

„Докато вървят консервационно-реставрационни дейности и изграждане на посетителски център, ние ще работим паралелно на един изключително интересен обект“, добави Христов.
Тази година специалистите ще се опитат да проучат една голяма част от южната периферия на храма, където се надяват да открият останките на прилежащи сгради. Очакват да успеят да проникнат в дълбочина и да стигнат до езическия период на Гергьова черква.
В работата на обекта ще се включат и хора от село Ломец. В изследователския екип ще участва д-р Маргарина Попова, завеждащ отдела „История на бългaрските земи в Древността“ от Националния исторически музей, както и Радослав Гущераклиев от Регионалния исторически музей в Ловеч.
„Ще се погрижим за общия вид на целия терен и ще помислим как да насочим туристите към този археологически обект, чието функциониране започва в началото на 4-ти век, използва се до началото на 6-ти век, а имаме данни, че църквата е преизползвана и в средните векове. Имала е значимо място в долината на река Осъм“, каза още проф. д-р Иван Христов.
Той посочи още, че има изготвен идеен проект за визията на комплекса „Состра“, съгласуван с Националния институт за паметници на културата, подписан от Министерството на културата. Всички действия за консервация и реставрация на територията на крайпътния комплекс са утвърдени.
Има и изготвен техническият проект за реставрационни и консервационни работи на разкритите археологически структури, с който Общината кандидатства за финансиране.
Това е инвестиционният проект „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на римския кастел и римската крайпътна станция“. Той е разделен на отделни етапи и обекти, поясни инж. Николай Хитров, директор на дирекция „Устройство на територията“ в Община Троян.
„Винаги сме се старали да запазим истината за „Состра“ такава каквато е. Трябва да възстановим визията на обекта чрез реставрационни методи и технологии, съобразени с утвърдени принципи и практики. В проекта сме предвидили възстановяване на зидовете със запазване на материал, с който са били изградени, и максимално да се приближим до времето, когато е изградена „Состра“, каза още Хитров. По думите му едно от предизвикателствата на крепостта е, освен двата пътя, които я пресичат и трябва да бъдат възстановени, но и ж.п. линията, нейното преминаване и вписването й в „Состра“. Преминаването ще става с дълга рампа от дървени елементи и с две бариери.
В първия етап на проекта ще бъдат изградени кулите в източната и западната част, ще се възстановят в голяма степен войнишките помещения, както и други терени около тях. Материалите, които ще бъдат използвани, са камък и смеси, възстановяващи обекта такъв, какъвто е бил.
Към първия етап спадат и паркинг и посетителски център. Във втория етап е включена консервацията и експонирането на римската крайпътна станция, както и мотел с ресторант.
Крайпътната станция е обект непосредствено свързан с крепостта, разкрит наскоро. Там ще се запазят съществуващите структури с консервация, ще се извърши и доизграждане на хипокауста, фригидариума и ваната за топла, както и разкритите части от канализационната система.
Донка Михайлова заяви, че финансирането ще става на етапи, като предстои да се кандидатства за първия. Цялата стойност на проекта е над 4 милиона лева.
Вера Добрева, директор на дирекция „Анализи, планиране и проекти“, поясни, че до септември Общината трябва да кандидатства с проект по оперативна програма „Региони в растеж“ за безвъзмездна финансова помощ за над 1,4 милиона лева, като се предвижда кредит за 409 хиляди лева и 260 хиляди лева собствено финансиране.
Това е перспективен проект, който във времето би могъл да привлича много туристи в общината, добави кметът Донка Михайлова.

Започва aрхеологическо лято в Община Троян(видео)
Инж.Хитров и проф.Иван Христов

Източник
БТА

Свързани статии

Back to top button