Право на отговор за „Спортна зала ще има в Троян“

Получихме писмо на редакционната поща  от арх. Христо Пенчев, един от собствениците и председател на Съвета на директорите на „ПроАрх“ АД и главен проектант на класирания на второ място идеен проект за новата многофункционална спортна зала в Троян.

Арх. Пенчев е родом  от Троян (1983 г.). Възпитаник е на  ОУ „Иван Хаджийски“ в града. Средното се образование завършва  в Строителния техникум във Велико Търново, висшето  –  архитектура в УАСГ – София.

Започва работа преди 17 години в „ПроАрх“ АД (основана през 2000 г.). Като архитект той може да се похвали  с множество проекти (работни, идейни и концептуални) на десетки обществени и жилищни сгради в страната и чужбина, сред които  зала „Арена Армеец“ и др. – в София.

Нека Ви въведем в темата.

Защо арх. Пенчев ни е изпратил писмото, което ще прочетете дословно?

В края на месец  април 2019 г. Община Троян обяви анонимен конкурс за идеен проект за нова многофункционална спортна зала в Троян. Предварително бях уточнени и критериите,  и мястото  на бъдещата зала – общински терен от 5 дка в кв. 88 по градоустройствения план (в близост  до стадион „Чавдар“). 

Три месеца по-късно  журито с председател главния архитект на Община Троян арх. Боян Кръстев  обяви, че  класира на първо място проекта на „Дизайн арт – КиК“ ООД (София) с подгласници „ПроАрх“ АД (София) и „Троянарх“ ЕООД (Троян).  Вторият  – „ПроАрх“ АД, обжалва.   В свое решение от 14.11.2019 г., Комисия за защита на конкуренцията(КЗК) отменя като незаконносъобразно решението на Кмета на Община Троян за класиране на конкурсните проекти и връща процедурата за ново класиране, според писмото на Пенчев.

С ново решение от 31.01.2020 г.комисия  обяви  нова класация, обявена на  януари 2020 г., като единственото ново са точките на първите двама участници, съответно 78,9 и 66,83 както и опцията на победителя да се възложи и работното проектиране. „Проарх“ АД не обжалва второто решение.  

Обществените обсъждания по темата приключиха след провеждането на две широки дискусии, среща със спортните клубове и възможности за он-лайн предложения, проведени по време на извънредното положение. Всички предложения на спортните клубове и на граждани са внимателно преценени. В ход е възлагането на работно проектиране въз основа на чл. 79, ал.1, б.“в“ от Закона за обществените поръчки и конкурсната документация за идеен проект на залата, съобщиха на пресконференция през месец юни 2020г. от Община Троян. 

В „Правото на отговор“,  от страна на арх.Пенчев, има няколко въпроса общинска администрация. Затова направихме запитване  и днес получихме отговора, който ще прочетете по-долу. Там се казва, че

ПИСМОТО НА АРХ.ПЕНЧЕВ

„Уважаема г-жо Попсавова, във връзка с Ваша публикация на https://troyanexpress.com/ от 30.06.2020г., озаглавена „Спортна зала ще има в Троян“, ще се възползвам от правото си на отговор, предвид изнесени неверни факти и твърдения.

 След обявяване на резултатите „Проарх“ АД обжалва решението за класиране пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В свое решение от 14.11.2019 г., КЗК ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решението на Кмета на Община Троян за класиране на конкурсните проекти и връща процедурата за ново класиране. С ново решение от 31.01.2020 г. Кмета на Община Троян обявява ново класиране, като единственото ново са точките на първите двама участници, съответно 78,9 и 66,83. „Проарх“ АД не обжалва второто решение, не поради липса на основания, а поради изчерпано доверие към обективността и предопределеността на бъдещи решения. Така процедурата по обявената обществена поръчка приключва.

Водени от желанието си за прозрачност и публичност,  поискахме с писмо от Кмета, да бъде организирано обществено обсъждане на всички проекти- участници. Така троянската общественост щеше да се запознае подробно с всички предложения, участниците да споделят техните концепции, журито да изложи мотивите си за оценка, а Общината като Възложител да определи последващите действия. Отговор не получихме, обществено обсъждане не бе организирано.

Колкото до твърдението на общинската администрация, цитирано в статията „че по-възрастното поколение архитекти не желае да приеме, че по-младите инженери предлагат по- добър вариант за спортната зала.“ ще кажа че проектанта на залата от екипа на „Проарх“ е на 36 години, за проектанта от „Дизайн арт – КиК“ години не знаем, но едва ли е по-млад (млада). А кой какво предлага- прилагам съпоставка на двата проекта, нека Вашите читатели да преценят.

И тъй като статията Ви започва с това че в момента се работи по окончателния проект, който се очаква да бъде готов септември, ще задам два въпрос- кой работи по проекта и на какво правно основание се случва това? Въпросите разбира се не са към Вас, а към Община Троян.“

ОТГОВОРЪТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА ЗАЛА В ТРОЯН 

Във връзка с публикуваното писмо на арх. Пенчев в https://troyanexpress.com/ в правото му на отговор по  повод публикация от 30.06.2020 г., озаглавена „Спортна зала ще има в Троян“, Община Троян уточнява, че решението за анонимния конкурс за многофункционална, а не за спортна зала, е взето от комисия в състав главния архитект на общината, официални представители, излъчени от Съюза на архитектите в България и от Камарата на архитектите,  строителен инженер и геодезист, което се надяваме, че е достатъчна гаранция за качество на процедурата за оценка. Поради това, че конкурсът бе анонимен, конкурсната комисия няма как да знае кой от участниците е от Троян, кой е стар и кой млад, оценявани са само качествата на проектите и решението на комисията за излъчване на победител е взето с единодушие от всички членове. Процедурата бе обжалвана от екипа, в който участва авторът на писмото.  Както той правилно отбелязва  „Последва обжалване от втория – „ПроАрх“ АД, и нова класация, обявена на 31 януари 2020 г., която препотвърди резултатите“.  Второто решение не е обжалвано и влезе в сила. С което случаят за нас е приключен. Случва се често, естествено е участник от екип, вложил усилия и енергия в подготовка на един от проектите, да се чувства недооценен. Експертите са отворени за всички въпроси, които той иска да зададе и са готови за разговори с арх. Пенчев.

           Важно е да отбележим, че намираме за твърде субективно проектът за Многофункционална зала да бъде оценяван по картинка от хора без специална подготовка.  Оценката на проектите стана след задълбочено проучване на изискванията за базата за тренировъчна дейност и състезания за 19-те лицензирани вида спорт /височини, размери на терена и др. изисквания/, които се развиват в Троян; анализ на това на какъв етап от състезания ще домакинства залата /регионални, национални, международни/, за които изискванията са различни; изисквания за базата за културните събития, на които ще домакинства; какви видове спорт очакваме да се развиват в близко бъдеще. Нужно е да се познава в детайли терена, подземната инфраструктура, нормативните изисквания за паркинги и др. съпътстваща инфраструктура… Важно е проектът да се вписва в средата. Особено важно е залата да предлага поносима за данъкоплатците издръжка, а строителството да е съобразено с възможностите на общинския бюджет. 

            Обществените обсъждания по темата приключиха след провеждането на две широки дискусии, среща със спортните клубове и възможности за он-лайн предложения, проведени по време на извънредното положение. Всички предложения на спортните клубове и на граждани са внимателно преценени. В ход е възлагането на работно проектиране въз основа на чл. 79, ал.1, б.“в“ от Закона за обществените поръчки и конкурсната документация за идеен проект на залата.

Община Троян“

Снимките приложени в писмото на  арх.Пенчев

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button