Изчезналият иманяр в биорезерват“Стенето“ не бе открит

На 22 юли отрядите на Троян и Ловеч, заедно с полицаи от района, се включиха в издирването на изчезнал иманяр в района Стенето. Същия ден помощ на полицията оказаха и от отряд София, които с 2 кучета се присъединиха към жителите на Горна Малина в търсенето на техен съгражданин.

Теренът (Биорезерват“Стенето“) е труден и неприятен, което затруднява още повече търсенето. Били са двама местни жители. Единият на 88 години, изчезналият е по-млад.  Бил е диабетик . Спасителните екипи знаят самоличността на изгубилия се.

Според местни жители двамата иманяри често са правили такива екскурзии. Много добре са запознати  с опасния терен на  Биосферният резерват „Стенето“ (1962 г.)

Той е диво, закътано място в дебрите на Балкана, известно на малцина, но изумително красиво с девствената си природа  се намира в Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм.

И двете акции завършиха без откриване на изчезналите и бяха прекратени поради липса на достатъчно информация.

Source
ПСС София

Related Articles

Back to top button