Ловците от Троян и Априлци с висока оценка за делата си

Троянските авджии - първо място в страната по отстрел на дива свиня

     На 28.08.2020 г. се проведе отчетното събрание на СЛРД – Троян.

С едноминутно мълчание ловците почетоха паметта на починалите през последната година свои колеги. След обявения от Минко Акимов кворум, беше гласуван дневният ред. 

Първа точка в дневния ред беше отчетът за дейността на дружинките през 2019 година. „Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Троян“ е най-успешното подразделение на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ за 2019 година“ – отчете ръководителят специалистут по лова на сдружението инж. Сашо Василков. В дружеството членуват 25 ловни дружинки на територията на общините Троян и Априлци, които стопанисват територия от 77 989,5 хектара.

„Отстреляни са 1561 диви свине при планирани 1385, което е национален рекорд и е най-доброто постижение в 120-годишната история на сдружението“ – посочи Сашо Василков. Тези цифри нареждат сдружението на първо място в страната по отстрел на дива свиня. През отчетния период най-успешни бяха излетите в ЛРД – Велчево, като са отстреляни 161 диви свине, Дебнево – 115, Борима –105. В сдружението се подържат 380 хранилки за едър дивеч.

Зад всичко извършено стои неуморният труд на стотиците наши членове, ръководствата на дружините и най-вече на техните председатели. Адмирации заслужава работата им по подхранването на дивеча, по направата на хранилки, калища и други съоръжения.

За 2019 година СЛРД – Троян са закупили над 76 тона концентриран фураж и 29 тона сол, без да се смятат количествата, които са дарени на дружините от спонсори. За тази цел са изразходвани над 32 хил. лв.

Сашо Василков очерта и основните приоритети за работата си през 2020 г.: поддържане на ефективна система на необходимата хранителна база; намаляване на броя на хищниците; африканската чума по свинете; разселването; ловната кинология и други.

Африканската чума по свинете навлезе в България през 2018 и това усложни ситуацията за троянските ловци. Всяко сдружение в България имаше план за отстрел на дива свиня. Изпълнението на плана е уникално постижение, което се дължи на правилната политика, която води Управителният съвет на сдружението, ръководствата на дружините и самите членове. Редица са факторите, които влияят на запасите от дива свиня.

Висока оценка за своята работа получи ръководството на ловците и риболовците в Троян, начело на което стои Минко Акимов.

Ловците и риболовците от Троянско порицаха свои членове за употреба на алкохол по време на лов. 

Добро финансово състояние бе отчетено от Матю Матев, член на Контролно-ревизионната комисия на Ловно-рибарското дружество в Троян. В края на годината в касата на дружеството е имало 186 713 лв., а сега има 214 хил. лв., което представлява увеличение с почти 40 хил. лв. в сравнение с 2019 година.

Други точки от дневния ред бяха избор на делегати за ОС на НЛРС – СЛРД и определянето на размера на членския внос. Бяха разисквани проблеми свързани с АЧС, с отстрела на елена и др. 

Беше направен инструктаж от Районната дирекция по горите и БАБХ за борбата с АЧС, както и по противопожарната безопасност.

Гост на събранието бе Васил Василев, председател на Управителния съвет на НЛРС – СЛР, който отговори на въпроси, поставени от делегатите.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button