Троянските сини сливи и троянската сливовица са прочути навсякъде

„Овощарството е главен клон от земеделското производство и за бедното и гъстозаселено старопланинско население е било векове наред най-важно препитание.

Най-същественият дял на овощарството в Троян и Троянско, сливарството, държи първенство в цяла България десетилетия наред, а троянските сини сливи и троянската сливовица са прочути навсякъде. При добра реколта Троянска околия е произвеждала над 18 000 тона сливи за около 60-80 милиона лева. Този доход силно увеличава благосъстоянието на населението. Това най-много личи от многото ученици в гимназията, от многото строежи, от покупки на велосипеди, моторетки, радиоапарати. Годишно са се изнасяли около 2 000 тона пресни сливи и над 7 000 тона сушени. От сливите се приготвят още около 3 000 кг. Мармалад и около 2 000 тона сливова ракия.

Общият доход от сливите и продуктите за околията към 40-те години на XX век надхвърля 100 000 000 лева.“

Via
Петър Хаджиев
Source
"Сливовата култура, отразена в бита и поминъка на населението", 1954 г.Музей на художествените занаяти

Related Articles

Back to top button