Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд

Удължава се срокът за предоставяне на топъл обяд на територията на община Троян

Със заповед от 23.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“.  

Поради продължаващата епидемична обстановка в страната и за да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението, се отпуска допълнителен финансов ресурс за удължаване срока за предоставяне на топъл обяд до 31.08.2020 г.

Община Троян ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от Община Троян, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

На телефон 070014721 желаещите да ползват безплатен топъл обяд ще могат да получат информация дали отговарят на целевите групи, необходимите документи и начина им за подаване. 

 

Via
Станислава Вачева
Source
Пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button