Заповед на Кмета на Община Троян

Във връзка с с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично” и провеждането на Традиционния панаир на занаятите – с. Орешак 2020

Н А Р Е Ж Д А М

1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в с. Орешак, в участъка от „Стария съвет“ до Троянски манастир, за времето от 13.00 часа на 13.08.2020 г. до 06.00 часа на 17.08.2020 г.

2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут обозначен с указателни табели.

Разрешавам превозните средства придвижващи се от или за вилната зона да преминават-пресичат ул. „Стара Планина“.

3. Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около „Троянския манастир“ и по обходният маршрут за движение.

4. Собствениците на обособените търговски обекти, притежаващи съответно валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите да осъществяват зареждането на същите през периода от 22.00 часа до 09.00 часа.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, чрез Дирекция „Общинска собственост и икономика“ при Община Троян, Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ – Орешак.Заповед на Кмета на Община Троян

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button