Почетни отличия за Владо Илиев, троянски клубове и сдружения

Видео и галерия

След като обсъди предложения с Вх.№ № 164, 165 и 166 от 15.09.2020 г. от кмета на общината и председателят на ОбС, с Решение № 18 на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономика”, Решение № 5 на постоянната комисия по „ТСУ и инвестиционна политика”, след проведено тайно гласуване, съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян с протокол от комисията по провеждане на избора и поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването – 25 гласували със „ЗА“  -общински съветници избраха за Почетен гражданин на град Троян биатлониста Владимир Илиев. Почетна значка „Златен герб – Троян“ ще получат НЧ „Наука-1870 г.“ Троян, НУ „Св. св. Кирил и Методий“, Сдружение клуб „Атнес“ и НД „Традиция“, които имат различни юбилеи.

Награждаването се проведе на празничната сесия на общинския съвет на 14 октомври, празникът на Троян.

Наградата и лентата за Почетен гражданин на Владимир Илиев бе получена от майка му Катя Илиева.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button