Областният щаб Ловеч реши: Възстановяват се присъствените учебни  занятия в гимназиален етап

Община Троян - Двама от петимата директори също така считат, че следва да бъде въведено дистанционно обучение и в прогимназиалния етап

     Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област Ловеч, считано от 12.11.2020 г. Това реши Областният щаб по здравеопазване след проведено неприсъствено заседание на 10 ноември.
На всички членове са изпратени материали, свързани с обсъжданите теми – Писмо на министъра на образованието и науката с ясни указания кога и при какви случаи общини и директори на учебни заведения могат да започнат присъствени занятия или да продължат обучение онлайн, както и позиция на Регионалното управление на образованието.
В указания срок са постъпили три становища от членове на щаба – писмо на Община Ловеч, с което се подкрепя решението за възстановяване на присъствените занятия и се изразява становище, че е по-добре за образователната система подобни мерки да обхващат по възможност цялата календарна учебна седмица – от понеделник до петък, включително, писмо на Община Летница, с което също се одобрява предложението за възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област Ловеч, считано от 12.11.2020 г. и писмо на Община Троян, с което се изказва становище, че след направено тяхно проучване за мнението на директорите и педагогическите състави в пет училища, които решението засяга, са против. Двама от петимата директори също така считат, че следва да бъде въведено дистанционно обучение и в прогимназиалния етап. Въпреки това от общинския щаб предлагат на Областния кризисен щаб по здравеопазване да бъдат възстановени присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област Ловеч, но считано от 16.11.2020 г.
Като взе предвид всички изразени становища, Областен кризисен щаб по здравеопазване към Областна администрация Ловеч съгласува и прие следното решение:
„Възстановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на обучение на територията на област Ловеч, считано от 12.11.2020 г.“

БЕЛ на редактора: Получихме уточнение преди минути, или 1 час след публикуването.

Колеги, правя едно уточнение, за да внеса повече яснота относно взетото от Областния щаб решение. Моля да го имате предвид в публикациите си:
Уточнение: В писмото на Областен управител до членовете на Областния щаб по здравеопазване за свикване на неприсъственото заседание на 10 ноември, е казано: „Обръщам внимание на кметовете на общини, че съгласно писмо на Министъра на образованието и науката с наш вх. № РД-03-311(229)09.11.2020 г., вземането на решение за преустановяване на присъствени занятия в училищата и преминаване към обучение в електронна среда предполага локален и диференциран подход, като решения могат да се вземат и на общинско ниво. Необходимо е след запознаване с материалите, да изпратите Вашите коментари, становища, одобрение в срок до 15.00 часа на 10.11.2020 г. на е-mail: governor@lovech.government.bg. В случай, че в рамките на посочения срок не са получени коментари от съответния член на Областен кризисен щаб по здравеопазване се счита, че материалите от заседанието се съгласуват и приемат“.

В уречения срок само три общини са подали писмено становищата си, останалите са изразили мълчаливо съгласие.

Протокол от онлайн заседанието

Източник
пресцентър Област Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button