Благодарим Ви, г-н Петров!

Един голям приятел на читалището и многократен наш дарител от ново направи щедър жест. Г-н Петър Петров – собственик на фирма „Проектстрой – Петър Петров” – Габрово, човек с голямо сърце и щедра душа, се включи в дарителската ни акция за набиране на средства за закупуване на видео камера и дари сумата от 500.00 лв.
СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ, г-н ПЕТРОВ!

Related Articles

Back to top button