Слово за Рождество Христово

СЛОВО НА СВ. ЕФРЕМ СИРИН

Чиста е тази нощ, в която се е явил Единственият Чист, Който дойде да ни очисти! Нека слухът ни бъде чист, очите ни да гледат целомъдрено, чувствата на сърцето да бъдат святи, речта на устата – искрена!

Настоящата нощ е нощ на помирение; затова нека никой да не бъде гневен на своя брат и да не го обижда!

Тази нощ дари мир на целия свят; затова нека никой да не заплашва другия. Това е нощта на Едничкия най-Кротък; нека никой не бъде жесток!

Това е нощта на Едничкия най-Смирен. Нека никой не бъде горделив!

Сега е денят на радост; нека не отмъщаваме за обидите! Сега е денят на добрата воля; нека не бъдем груби и безчувствени. В този ден на спокойствие нека не бъдем развълнувани от гняв!

Днес Бог дойде при грешниците; нека праведните да не се превъзнасят над грешниците!

Днес най-Богатият стана беден заради нас; нека богатия човек да покани бедните на масата си!

Днес ние получихме дар, за който не сме се молили; нека ние дадем милостиня на тези, които искат от нас и просят!

Днешният ден отвори вратата на небето за нашите молитви; нека ние също да отворим нашата врата за тези, които искат от нас прошка!

Днес Божеството прие върху Себе Си човешката природа, а човешката природа е станала облечена с печата на Божеството!

Източник
https://www.bogonosci.bg/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button