Националното изложение Орешак с нов временен управител

Националното изложение Орешак с нов временен управител.
Иванка Джабраилова, началник отдел в Община Троян поема управлението за не по-дълъг период от 6 месеца. През това време ще бъде обявен нов конкурс.

Причината за настоящата ситуация е, че в конкурса, обявен от община Троян, нито един от явилите се трима кандидати не бе одобрен от Комисията, назначена със Заповед №6/04.01.2021 г. на кмета на общината.

Съгласно доклада на Комисията, след проведените на 7 януари втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак“ – ЕООД,  не е бил излъчен победител и конкурсът трябва да бъде прекратен.

Комисията съобщава, че е било проведено събеседване с кандидата Иво Чехларов, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба относно дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др. Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване на допуснатия до втори и трети етапи участник в конкурса  Иво Чехларов е 2,8 точки (от максимални 6) – задоволително представяне (под 4,50, съгласно предварително обявения регламент).

Да напомним, че останалите двама кандидати (Иван Хаджийски и Христо Калистерски) отпаднаха още на първия етап. 

В момента Иванка Джабраилова е началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ в Община Троян. По време на месечната пресконференция кметът на общината Донка Михайлова сподели съображенията защо предлагат Джабраилова. Причината е, че предстоят много културни събития в Орешак, а тя е с много голям опит в тази област.

Решението бе взето след сериозни дебати между общинските съветници.

Михаела Димовска от „Глас народен“ предложи сроковете за обявяване на конкурса да бъдат съкратени с един месец и вместо април да се проведе през месец март. Кметът Михайлова обясни, че има „технологично време“ за пускане на обява, а кандидатите трябва да имат достатъчно време да изработят своите концепции. (Вижте видеото.) 

Инж. Васил Радойчевски предложи НИЗХИ да стане филиал на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, с което да се промени неговият статут.

След бурни дебати, в които взеха участие главно съветникът Николай Тодоров и кметът Донка Михайлова, съветниците гласуваха за прекратяване на конкурса за управител на Националното изложение и временно (за не повече от 6 месеца) назначаване на Иванка Джабраилова за в.и.д. управител.

В този период ще бъде обявен нов конкурс за управляващ това общинско предприятие.

НИХЗИ – Орешак остана без управител

Свързани статии

Back to top button