Покана за консултации относно назначаване съставите на СИК

Покана за консултации относно назначаване съставите на СИК във връзка с  частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян, област Ловеч

Кметът на Община Троян Донка Михайлова е изпратила  покана за консултации  всички политически партии и коалиции на 28.01.2021 г. /четвъртък/ в 11,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на СИК за територията на кметство с. Калейца, Община Троян.

На 28.02.2021 г. ще се  проведе  частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян насрочен с Указ № 292 от 17.12.2020 г., обнародван в ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г. на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 1 изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс.

На 26.11. Общински съвет Троян реши временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, за периода от 09.12.2020 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет да е Татяна Стойкова.

До това решение се е стигнало след като на 23.11.2020 г. е постъпила оставка от Стела Чолакова – Кмет на кметство с. Калейца, поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задълженията си повече от 6 месеца, считано от 09.12.2020 г. В момента Стела Иванова Чолакова е в платен годишен отпуск до 08.12.2020 г.

С единодушно съгласие общинските съветници решиха Татяна Стойкова – главен специалист в кметство с. Калейца да е временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Калейца, за периода от 09.12.2020 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет след проведен частичен избор на 28.02.т.г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button