Кметът Михайлова ще представи отчета си за 2020 г. в нета

Видео

Кметът Михайлова ще представи отчета си за 2020 г. в нета (интернет пространството). Това бе съобщено на месечната пресконференция на 21.01 т.г.

През всички години, в които Донка Михайлова е кмет на община Троян, тя по традиция представя отчета за дейностите на изтеклата година във всички 22 населени места от общината. През настоящата 2021 г., поради обстоятелствата породени от здравната обстановка, отчетът ще бъде представен пред общинските съветници на заседание на Общински съвет-Троян, в интернет пространството и ще бъде разпространен на хартиени екземпляри (в тираж 2000) до населените места от общината, за хората, които не ползват интернет. Отчетът ще е наличен и на официалната интернет страница на Община Троян.
Донка Михайлова ще представи отчета за изминалата година на 08.02.2021 г. от 17:30 ч. във фейсбук страницата Донка Михайлова-Кмет на Община Троян -(https://www.facebook.com/donka.mihaylova.kmet).

Материалите по проекта на бюджет за 2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg на 01.02.2021 година.

„Пишете ни, че искате да отправите въпрос към кмета, който да получи отговор на представянето на отчета и задайте своя въпрос.
За разлика от други години няма да можем да проведем множество срещи, за да отчетем дейността си за първата година от мандата. За сметка на това осигурихме нови канали за комуникация в интернет, в първия възможен момент ще проведем приемни и в селата на общината.“, каза кметът Михайлова.

Председателят на Общински съвет Троян и кметът на Общината канят гражданите на Троян  публично обсъждане на отчет 2020г.  и на проект-бюджет 2021 г, ще се състои на  няколко етапа:

На 02.февруари 2021 година от 17,00 часа в салона на Община Троян  за  образователни, културни и други институции и организации;
На 03.февруари 2021 година от 14,00 часа в платформата ZOOM за  Кметове и кметски наместници;
На 03.февруари 2021 година от 17,30 часа в салона на Община Троян за  граждани.

 

Свързани статии

Back to top button