С четири резервни гуми

За автора на статията Васил Радойчевски.

За втори път е в местния парламент. През изминалите четири години бе също от групата на червените. Той замени Росен Веселинов (БСП), който в момента е Управител на Общински пазари. Разностранни интереси и елегантен енциклопедизъм – това е инж. Васил Радойчевски

На последното си заседание, състояло се на 28.01.2021 г., Общински съвет (ОбС) Троян постави своеобразен рекорд, избирайки по предложение на председателя Петко Пенков четирима негови заместници – по един от групите съветници на ГЕРБ, БСП, „Глас народен“ и ДПС. (БЕЛ. на редактора: може да си припомните материала ТУК)

В предходните мандати ОбС Троян обикновено е имал един заместник-председател, а през няколко мандата председателят се е справял със задълженията си без заместник. В предпоследния мандат ОбС имаше двама заместник-председатели.
Правомощията на заместник-председателя са силно ограничени. Той се избира най-вече да води заседанията на ОбС, в случай че поради заболяване или друга важна причина председателят отсъства. За целта обаче е необходимо заместникът да бъде специално упълномощен от председателя. На заседанията на комисиите г-н Пенков ясно заяви, че ако се стигне до такава ситуация, ще упълномощи заместник-председателя от ГЕРБ. Нито един от кандидатите не откликна на призива ми да обясни как възнамерява с ограничените пълномощия, с които ще разполага, да подобри работата на ОбС.
Помолих г-н Пенков да обоснове предложението си за избор на четирима заместник-председатели. Отговорът му ме учуди повече, отколкото големия им брой. Предложението не било негово, а на Председателския съвет, а той бил само вносител.

В Председателския съвет влизат председателят на ОбС и председателите на групи съветници.

Председателският съвет е консултативен орган, който подпомага председателя в работата му.

Председателят на ОбС обаче би трябвало да взема решенията си самостоятелно и не е задължително те винаги да съвпадат с предложенията на Председателски съвет.

Тревожи ме тенденцията председателят на ОбС да бъде говорител на Председателския съвет.
Г-н Ангел Балев от „Глас народен“ обоснова избирането на четирима заместник-председатели с по-добро представителство на малките групи общински съветници и подобряване на комуникацията с гражданите на общината.

Първата част от тезата е несъстоятелна по отношение на Председателския съвет, защото групите на „Глас народен“ и ДПС предложиха за заместник-председатели председателите на групи. Времето ще покаже как ще се реализира втората част на тезата. Подхвърлям една идея в тази посока. Заместник-председателите, редувайки се, да организират ежеседмични приемни за гражданите.
Всяко разумно управленско решение се основава на здравия разум, а „здрав разум“ е всичко онова, което правим вкъщи или за себе си. Ако имаме бизнес, за функционирането на който е необходим един автомобил, едва ли бихме си купили четири резервни.
Като стана дума за автомобили, те имат четири основни и една резервна гума. В автомобила „ОбС – Троян“ е точно обратното. Пълен напред!
Васил Радойчевски,
общински съветник

PS: Изказаното мнение е лично и по никакъв начин не ангажира колегите ми от БСП

 

Източник
Васил Радойчевски, общински съветник

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button