Община Троян спечели проект в с. Дълбок дол

Община Троян спечели проект в с. Дълбок дол в края на 2020 г. Чрез този проект общината спечели 100% безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ е 569 957,35 лева.

Основната цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С грижа за хората с психични разстройства в Троян

Свързани статии

Back to top button