Една награда със задна дата

Една награда със задна дата – този кратък разказ получихме от Христо Костов, активен младеж, с троянски корени, бивш ученик на НУПИ  в град , сега студент по история във Великотърновския университет

Скъпи читателю!
Искам да ти представя една кратка история – символ на незабравената памет.
Много пъти през живота си активният деец и ръководител получава признания и оценка за своята работа, но трогателно е, когато дори след неговата смърт делото и трудът му не са забравени.
В тези кратки редове искам да споделя за една такава история, за един такъв стопански ръководител, който и след смъртта му не е забравен и делото му не остава неоценено. Това е дядо ми Христо Стоев Костов, за когото преди няколко дни случайно узнах нещо, което силно ме развълнува
Но първо накратко ще представя житието му, за да може да се добие представа за живота и делото му.
Роден е на 11.07.1937 г. в мах. Попешка, гр. Троян. Завършва Висш финансов стопански институт „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов през 1960 г. От същата година е назначен за инспектор в ГТП „Градска търговия“ – Троян. Избран е от ГК на ДКМС – Троян за секретар на ДК на ДКМС при Градска търговия. Член на БКП от 1964 г. След това постъпва в ТПК „Стол“ – Троян на длъжността завеждащ „Планиране“, от 1967 до 1971 г. е началник отдел „Планов“. За кратко през 1968 г. е заместник-директор в завод „Хемус“. Издигнат е от Общото събрание на РТПК „Мебел“ за председател на Контролен съвет от 1968 до 1976 г. От месец декември 1971 г. е избран от Бюрото на ГК на БКП – Троян за секретар на Заводски партиен комитет при кооперацията, след което от 1975 до 1984 г. е партиен секретар на Административния отдел.
Избиран е за общински съветник в ГНС и член на Пленума на ГК и ОбК на БКП в Троян. Бил е началник по контрола на МТС и Пласмент на кооперацията, по-късно (от 1990 до 1994 г.) е избран за началник по Търговско-икономическите въпроси с ранг на заместник-председател, избиран е за член на ЦС на ТПК.
След политическите промени в страната работи много за търговското и икономическо запазване на кооперацията.
Носител е на „Орден на труда“ – златен, значка „Отличник на ЦС на ТПК“, значка от ЦК на ДКМС „За активна работа в ДКМС“ и др. Починал на 18.10.1994 г.
След краткото му представяне, сега искам да Ви представя, уважаеми читателю, доказателството, че зад всички тези високи длъжности, които е заемал дядо ми през живота си, се крие много труд и амбиция за развитие на кооперативното движение в Троян. Прочетохте и какви високи отличия получава за своята отдадена работа, но тук идва и най-интересното в този кратък разказ. Най-високото признание, което Христо Стоев Костов получава, е Почетна значка на ЦС на ТПК – София „ЗА ЗАСЛУГИ В КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ“, която му е присъдена посмъртно от председателя Стилиян Баласоколов, по предложение на членовете на УС при ТПК „Мебел“ по повод 50-годишния юбилей от създаването на кооперацията през 1997 г.
Това е пример как дори след свършването на земния си път човек отново може да получи едно изключително високо отличие и признание за всеотдайния си труд и усилия.

Така Христо Стоев Костов, посветил целия си живот на развитието на кооперацията, дори след смъртта си не е забравен, а делото му е оставило дълбока следа в историята на предприятието.

Христо Костов – негов внук и последовател

Източник
Христо Костов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button