Старт в снега на изграждане на „Парк Лъгът“

Видео от събитието

Старт в снега на изграждане на градска градина „Парк Лъгът“ върху общински имот с площ около 2 892 м2. Предвижда се обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

Жителите на квартал „Лъгът“ в Троян скоро ще се радват на парк с основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки, ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, ще бъдат поставени кошчета за отпадъци и габиони със седалки. Предвижда се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление.
Амбицията  на екипа  е да постигнат място за отдих на хората от квартала, чрез създаване на функционална и естетична паркова среда.

На старт днес присъстваха фирмата – строител „Билдтрон“ ЕООД Варна, ръководител проекта Лена Дундева, от МИГ „“Априлци, Угърчин , Троян“ и др.

Председателят на КУО/УС на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин – г-н Цанко Спасовски и Кмета на Община Троян – г-жа Донка Михайлова, подписаха два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Мярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряване и/или разширяването на малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, с наименование : „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“. Предстои да бъдат облагородени над 11 хиляди м.2 общинска площ, в две паркови пространства. Проектът  е на стойност 363 00,15 лв. без ДДС

Другият парк е разположен в централната градска част на гр. Троян (градинката пред киното). Проектът предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще бъде обособена рампа с парапет за хора в неравностойно положение, с подходяща настилка.

Започва строеж на градската градина „Парк Лъгът“ в Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button