„Как да живеем по-здравословно?“

„Как да живеем по-здравословно?“ бе темата на проведената  дискусия  от ученици от VIII  до XII клас от училищата в община Троян  по метода „Световно кафене“, състояла се на 20.05.2020 г. в Информационно-културен център – Троян.
Младежите обсъждаха темата: „Как да живеем по-здравословно?“.„Как да живеем по-здравословно?“ -6

Те формираха своите мнения и виждания по следните въпроси:
1. Каква е моята лична отговорност, за да стане живота ми по-здравословен?
2. Как да се подобри здравословната среда в училище?
3. Какво да направи общината, държавните институции, за да се подобри
здравословният начин на живот на младите хора?
4. Какво може да направи семейството, за да бъдат децата по-здрави?
5. Как да разбера, че живея здравословно?
6. Какво ни пречи да живеем здравословно?
Събитието бе организирано от Общинската комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –гр. Троян с модератор психолога Йордан Танковски  София и гост – инж. Надежда Терзийска – технолог в Кухня – майка гр. Троян.

На кафе с приятели ни се случват едни от най-приятните разговори. Този метод в бизнес среда може да бъде имeнуван и по различни начини, в зависимост от целите – Творческо Кафене, Кафене на Знанията, Стратегическо Кафене, Лидерско Кафене, Маркетинг Кафене, Кафене за Нови Продукти… Всички те използват едни и същи принципи и формат, както Световното Кафене – глобално движение за подкрепа на различни разговори, касаещи глобални проблеми.(www.theworldcafe.com)

„Как да живеем по-здравословно?“ -5
Йордан Тановски, Мария Лекова и инж. Надежда Терзийска

„Как да живеем по-здравословно?“ и дискутирането  допринесе за развиването на комуникативни умения на участниците, работа в екип, полезен опит, насърчаване и изграждане на навици за здравословен начин на живот.

„Как да живеем по-здравословно?“ -3
Дискусията

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button