Ловци, внимавайте!

Зачестиха разкритите бракониерски прояви по ЗЛОД

Ловци, внимавайте! Зачестиха разкритите бракониерски прояви по ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (ЗЛОД) на територията на Сдружение ловно-рибарско дружество (СЛРД) Троян, благодарение на служителите от Районно управление на МВР в града (РУ на МВР), Държавно горско стопанство (ДГС) и Районна дирекция на горите (РДГ) – Ловеч, се съобщава в прессъобщение от Управителния съвет на троянските ловци.

В периода между 27.07. – 28.04.2021 г. при извършена проверка от служители на РУ на МВР – Троян са установени две лица, които са ловували без писмено разрешително за лов със законно притежавано оръжие и са убили мъжка сърна(сръндак).

На лицата ще бъдат съставени актове по чл.86 от Закона за лова, което включва глоба от 2000 – 5000 лв. , но не по-малко от трикратния размер на причинената щета. Съгласно чл.95 от ЗЛОД оръжието се отнема в полза на държавата. По същия член трябва да бъде отнето и превозното средство. Наказанието по чл. 94 от същия закон на лицето, извършило подобно деяние, е лишаване от право на лов за 3 години.

От 21.05. – 23.05.2021 г. при извършена проверка от полицейски служители на троянското МВР е установено лице, което също е ловувало без писмено разрешително за лов и със законно притежавано оръжие. То (оръжието) е намерено в колата с патрон в цевта, без да е убит дивеч. По Закона за лова, щом в цевта на оръжието има патрон, има и лов. А ловуване без разрешително, е забранено.

На лицето най-вероятно ще бъде съставен акт по чл.84, ал.1 от ЗЛОД и ще бъдат приложени санкции по чл. 94 и чл.95, които описахме подробно по-горе.

Ловци, внимавайте!

Зачестиха разкритите бракониерски прояви и по този повод от Управителния съвет на СЛРД Троян умоляват ловците да спазват закона. Благодарят на служителите от троянското поделение на МВР, ДГС и РДГ за съдействието при откриването на бракониерските прояви.

СЛРД Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button