Детска млечна кухня Троян функционира по правилата

Детска млечна кухня функционира по правилата и няма  открити нарушения  – това са отговорили всички институции  на областния управител във връзка с жалба от граждани.

Не са констатирани нарушения при функционирането на детската млечна кухня в Троян. Това посочват в писма до областния управител отговорните институции. Миналата седмица инж. Светослав Славчев поиска от кмета на община Троян да провери изложените в сигнал до него твърдения за нередности при функционирането на детската кухня. Той изпрати писмо за това и до председателя на общинския съвет в Троян, до директорите на РЗИ – Ловеч, и ОДБХ – Ловеч, и до началника на Районна служба ПБЗН – Троян.
В сигнала, подаден от управителя на етажната собственост на блок „Спартак“, ул. „Г. С. Раковски“ 63 в Троян, на партерното ниво на който се намира детската млечна кухня, се изтъкват като проблем неприятни миризми, шум и вибрации от машини, неспазване на хигиенни норми от персонала и замърсяване при изхвърляне на отпадъци.
В отговора на община Троян се казва, че обектът функционира съобразно действащата нормативна уредба за обект на обществено хранене – детска кухня, правилата за пожарна безопасност и санитарно-хигиенните и здравни изисквания, за което постоянно през годините са извършвани проверки от всички контролни органи и не са констатирани нарушения. През настоящата година от областната дирекция на храните са извършени седем проверки, от РЗИ – три, и от РСПБЗН – една.
Това потвърждават в отговорите си и от ОДБХ и РСПБЗН, според които няма нередности и детската млечна кухня съответства на действащото законодателство. Отговорите им са изпратени и до жалбоподателя.
Детската млечна кухня работи от 44 години, като последният й ремонт и модернизация са извършени през 2014 г.
Областният управител изрази адмирациите си за бързата реакция на институциите по такъв важен въпрос, който касае здравето на децата. Той заяви готовността си да извършва или изисква проверки по всеки сигнал, отнасящ се за общественозначими каузи.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button