Какво решиха общинските съветници на редовната сесия

Какво решиха общинските съветници  на провелата се  поредната 22-ра сесия на 29.07.2021 г. ще представим в кратко резюме, а във видеоматериала може да  се запознаете с подробностите. Какво решиха общинските съветници

В Дневния ред бяха включени  25 точки, едната -19-та отпадна.  Точката, която  според съветници щеше да бъде най-разгорещена.

„Съгласуване Бизнес плана на „В и К-Стенето“ ЕООД, гр.Троян за развитие и дейността на дружеството за периода 2022-2026 г. Вх.№ ОбС-Пр.-176/14.07.2021 г.“

Председателят на ОБщ.съвет инж. Петко Пенков обясни, че се отлага защото има доста неясноти по точката. От протоколите  на   комисиите се разбра, че  по  време на  заседанията си са гласували   за така подадения за  Съгласуване Бизнес плана на „В и К-Стенето“ ЕООД, гр.Троян от инж. Тонимир Гечев.

Троянските парламентаристи  гласуваха със „ЗА“ за проекто-решение по точката „Включване за учебната 2021/ 2022 година на общински детски градини и училища от община Троян в Списъка със защитените детски градини и училища в Република България, а именно Група в с. Борима, част от ДГ “Звънче“ с. Калейца, ОУ “Васил Левски“ с. Борима и ОУ “Иван Вазов“ с. Дебнево.“ По тази точка очаквайте допълнително разяснение.

Общинските съветници  също приеха  мерките, които ще предприеме местната администрация за обезпечаване на образователния процес в общинските училища и детски градини в Троян за учебната 2021/2022 година, като те ще бъдат финансирани допълнително със средства извън стандартите за делегирани от държавата дейности. Размерът на тези средства ще бъде утвърден след определяне на броя на децата и учениците към 15 септември.

Препъникамъни по време на сесията бяха точките за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД и  “Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ – ООД. Вх.№ ОбС-Пр.-164/15.07.2021 г.

По т.10 адв. Михаела Димовска от групата на „Глас народен“ предложи да се промени броя на съветниците, участващи в комисията за провеждане на конкурса за управител на МБАЛ Троян. Тя предложи да бъдат включени 3 представители на общинска администрация, 4  общински съветници, двама резерви, един от РЗИ -Ловеч и управителят на СБАЛББ – Троян „ЕООД.

Във връзка с точка 12 предложението на адв. Миховска включваше преномириране на точки и промяна в комисията за управител – 1 представител на ОБсъвет Априлци, двама резервни членове, определени от  Общинските съветници на Априлци и Троян при равни квоти, както и от РИОСВ Плевен.

Какво решиха общинските съветници
инж. Мариян Данчев

Тук спорът бе за отговорността на общинска администрация. Тук отново прехвърчаха искри между Николай Тодоров и кмета на община Троян Донка Михайлова. Изказаха се адв. Миховска, Мариян Данчев, който я подкрепи, инж. Иванка Църова.  Инж. Гадевски от групата на БСП  подчерта, че щом отговорността пада върху общинската администрация,  нейната роля в комисиите за определяне на управител  не трябва да бъде намалена. Минко Акимов, който призова за примирие, когато се обсъждат въпроси важни с Общинските предприятия – без заяждане и оглеждане на точки в Наредбите и т.н. Той дебело подчерта в изказването си, че ясно е казано в Наредба №3 на Общинския съвет  „кой е орган на власт и кой е на управление“. Също така е написано какви са задълженията на принципала (ОБщ.съвет Троян) и на  администрацията на Общината. Съветниците имат право да пита, избират. Той припомни, че  преди години е внесъл предложение управителите да бъдат „избирани  от съветниците –  тук(ОБс)“.

Инж. Васил Радойчевски в своето изказване се съгласи с мнението на Акимов  и с част от предложението на Миховска, с едно НО. А то е, че когато трябва да се обсъжда стратегията на общинските предприятия “ съветниците никакви ги няма, а  всичко е поела общинската администрация. Тук малко преиграваме“.

Даниел Сираков от ВМРО Троян сподели, че неговото мнение припокрива това на Акимов и също  припомни правата и задълженията на общинските съветници. Когато дойде време за  конкурси –  дебати  бол. При приемане на отчетите на дружествата – приемат се  безусловно. „Там някъде се губи синхронът  от желание и намерение за контрол, отговорности, съвест и т.н“, завърши най-дългогодишният общински съветник Сираков.

Елена Ройнева – общ. съветник от групата на БСП  каза, че всички сме зрели хора, хора на диалога.“ Съгласна  е „с  предложението на колегата Миховска“. Тя  обаче не  е съгласна да се вземе от бройката на експертите от общинска администрация и да се даде на общински съветници. Това  не й допада, защото според нея е конфронтация. Предложи комисията да е от 9 члена, като третият експерт от Общината да си остане и 3 -ма да са от Община Априлци.

Ангел Балев обобщи казаното дотук от колегите му и е съгласен с Марияна Данчев за нормативните празноти в Наредба №3.  Подчерта, че в Законите са ясно разписани отговорностите на общинските съветници и на общинска администрация. Това всички го знаят и преди да се кандидатират за такива са били наясно.

Гласувано бе комисията за определяне на управители на Общинско предприятие „Хемус Ресурс “ да  е от 9 члена – 3 от общинска администрация и 3 съветници, както и да бъде публикувана в JOBS BG. С 27 гласа предложението на Миховска  се прие.

Членове на комисията бяха определени след гласуване – инж. Владимир Хаджийски, Младен Мондешки, инж. Петко Пенков, резерва – инж. Мариян Данчев.

Предложението за проекто-решение  по  точка 12 от дневния ред бе приета с гласували 26 общински съветници, от които 25 – За и един въздържал се.

Какво решиха общинските съветници
Кметът на Община Троян

Донка Михайлова напомни след гласуването, за да не повлиява на решението на троянските съветници, че “Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ – ООД не е само на община Троян, а и на община Априлци, с която сътрудничеството и партньорството са много добри досега.

И преди да се внасят предложения относно дружеството да се коментират и с ръководството на община Априлци, защото в  случая, тя остава с една квота по-малко. Според нея община Априлци ще „проявят разбиране, но е редно да бъдем коректни партньори“.

Гледайте  дебатите по точка 12 –  от 43:00 минута до 1:50:23 минута.

По 18-та точка – „Възлагане актуализация на „Генерален план за организация на движението“ гр. Троян,  Даниел Сираков запита кога ще се приеме актуализацията на генералния план – Преди пускането на моста или след. Михайлова отговори, че „лентата е бял кахър“. Първо трябва да се приеме констативния протокол (акт 15) и чак тогава ДНСК.

Прочети ТУК.

Какво решиха общинските съветници

Инж. Иванка Църова запита „кога ще има обществено обсъждане, ако е предвидено такова“.

Какво решиха общинските съветници
инж.Николай Райковски

Отговорът бе даден от инж. Николай Райковски, който каза, че ще  има публично обсъждане и то  е задължително след актуализацията и  предполагаемият срок е 4 месеца, когато ще има първи договор.

Гледайте от 1:50:00 ч. до 2:04:00ч. във видеоматериала.

Останалите точки – проекто-решения  по дневния ред бяха приети без дебати.

Какво решиха общинските съветници  на провелата се  поредната 22-ра сесия на 29.07.2021 г – във видеоматериала.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button