Областният управител поиска проверка на сигнал за нередности от кмета на община Троян

Областният управител поиска проверка от Донка Михайлова  –  кмет на община Троян след сигнал за нередности в детската млечна кухня

Кметът на община Троян да провери изложените в сигнал до областния управител твърдения за нередности при функционирането на детската млечна кухня в Троян. Това поиска в писмо до Донка Михайлова инж. Светослав Славчев. Писмото е адресирано още до председателя на общинския съвет в Троян, до директорите на РЗИ – Ловеч, и ОДБХ – Ловеч, и до началника на РСПБЗН – Троян.
Сигналът е подаден от управителя на етажната собственост на блок „Спартак“, ул. „Г. С. Раковски“ 63 в Троян, на партерното ниво на който се намира детската млечна кухня. След проведено общо събрание с единодушно решение представителите на етажната собственост сезират за многогодишен проблем при функционирането на кухнята – неприятни задушливи миризми, шум и вибрации от машини, неспазване на хигиенни норми от персонала и замърсяване при изхвърляне на отпадъци.
Областният управител очаква кметът на Троян да го уведоми за предприетите действия по поставените проблеми.

Информация за детска млечна кухня

На  8 декември  2014 год. бе открита основно обновената и ремонтирана Детска млечна кухня към Детска ясла №1 в Троян. Сградата е построена през 1962 г и не е правен ремонт до обновяването на млечната кухня (2014) . Това налага Община Троян да търси варианти за ремонта и да кандидатства с този проект по „Красива България”. Обектът е  финансиран чрез спечелен от Община Троян проект по програма „Красива България“ (мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”) на Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 62 хил. лв. без ДДС, като 52% от тях или 32 хил. лв. осигурява бенефициентът Община Троян, а останалите 48% или 30 хил. лв., са безвъзмездна субсидия от програмата.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button