След експертния оглед на „Долното езеро“: Няма риск от авария

След експертния оглед на „Долното езеро“: Няма риск от авария или загуба на носимоспособност и устойчивост на стената на хидротехническото съоръжение „Долното езеро“ в с. Златна Панега. Това показа експертният оглед, извършен миналия месец.
Съоръжението е ремонтирано преди три години със средства от МРРБ, възложител на аварийно-възстановителните дейности е областната администрация.

В началото на август след сигнал за компрометирана подпорна стена областният управител назначи комисия за проверка, която установи пукнатини между старата каменна стена и новоизградената бетонна част, откъдето филтрира водата. Инж. Светослав Славчев поиска повторна проверка и експертен оглед от представители на строителя, проектанта и надзора. Заключението е, че каменнозиданата стена, надградена с бетонов пояс при ремонт от 2003 г., не попада в обхвата на строително-монтажните дейности по договора с изпълнителя и не е била обект на рехабилитацията през 2018 г. Иначе при фугата между бетонната настилка и надградения бетонен пояс не са открити съществени разлики от строителството преди три години освен частично разрушаване на пълнителя на фугата, причинено най-вероятно поради поддържане на по-високо водно ниво в езерото, което предизвиква филтрацията.
Констатирани са обаче други нарушения – свободен достъп на хора и автомобили, наличие на храсти и дървета до стената, липса на заключващи механизми.
В тази връзка областният управител изпрати писмо до ВиК – Ловеч, което отговаря за „Долното езеро“, да предприеме мерки за правилната му експлоатация, като в инвестиционната си програма планира дейности и средства за изготвяне и реализация на проект за контролноизмервателна система. Той иска отговор за предвидените мерки и дейности до 13 септември.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button