Криптографска задача – 1 – решение

Криптографска задача – 1 – ето и решението, пуснато от Ангелина Иванова от Троян.
В условието на задачата, публикувано тук на нашите читатели се предлагаше да разшифроват кои БЪЛГАРСКИ пословици се крие зад следните три текста:
Нсмхс тии, кос ри плфол.
Угрс тлои угрс тии.
Нсмхс кос плфол, кос ргплут.
Решение
За да решим задачата, трябва да почнем отнякъде. Откъде?
Ами това, от което можем да захапем, е думичката „тии“.
Защо ли?
Много просто. Защото колко са думите в български, които се пишат с две еднакви букви накрая? Логично е да предположим, че тези две еднакви букви отразяват две гласни – няма нито една българска дума, която да завършва на две съгласни, нали?
Значи трябва да търсим думи, които завършват на 2 гласни. Оказва се, че такива думи не са много: вее, лее, пее, рее, сее, чии. Много малко вероятно е да имаме ЧИИ в края на изречението – както е във второто изречение.
Значи И = Е
Оттук следва мисленето – какви пословици знаем, които да завършват с някой от глаголите вее, лее, пее, рее, сее.
Аз лично знам само една и тя е –
Рано пиле – рано пее.
По брой на буквите този вариант отговаря на поговорка № 2.
Оттук нататък верижката се разплита от само себе си.
Нсмхс тии, кос ри плфол. – Който пее, зло не мисли.
Угрс тлои угрс тии. – Рано пиле – рано пее.
Нсмхс кос плфол, кос ргплут. – Който зло мисли, зло намира.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button